Hov, så blev vi lige 28 mia. kr. rigere…

I skyggen af midtvejsvalget i USA er danskerne her til morgen vågnet op 28 mia. kr. rigere end i går. Danmarks Statistik har opjusteret BNP-væksten i både 2015 og 2016. På bundlinjen betyder det, at bruttonationalproduktet nu er 28 mia. kr. højere end tidligere skønnet. Dansk Byggeri glæder sig over, at især investeringerne er opjusteret.

 

- Det har længe været gådefuldt, at beskæftigelsen er buldret derudaf måned for måned, mens BNP ikke har kunnet følge med den flotte udvikling på arbejdsmarkedet. Derfor er det bestemt ingen overraskelse, at BNP nu er markant opjusteret for 2015-2017. Dermed er de forskellige danske økonomiske nøgletal bedre i overensstemmelse med hinanden, siger Bo Sandberg, cheføkonom i Dansk Byggeri.

 

Danmarks Statistik har opjusteret den økonomiske vækst i Danmark i 2015 kraftigt fra tidligere 1,6 procent til nu 2,3 procent. Også væksten i 2016 har fået et gevaldigt løft opad med 0,4 procentpoint til nu 2,4 procent. Indtil videre er den økonomiske vækst i 2017 fastholdt uændret på 2,3 procent.

 

- Med de seneste revisioner fra Danmarks Statistik, er 2016 nu pludselig den vækstmæssige højdespringer i dette opsving. Og vi har næppe set de sidste opjusteringer fra statistikfabrikken i Sejrøgade, siger cheføkonomen.


Dansk økonomi kedelig på den gode måde
- Vi har allerede nu haft et langt, robust – og åbenbart noget kraftigere – opsving. Lige nu er dansk økonomi lidt kedelig - på den gode måde. Både arbejdsmarkedet og boligmarkedet er i fremgang i hele landet, mens privatforbruget er præget af tilbageholdenhed og af, at dette opsving ikke er lånefinansieret som i 00´erne. Det skal vi i bund og grund være glade for, siger Bo Sandberg.

 

- De tilbageholdende forbrugere gør opsvinget mere langtidsholdbart. Så i de kommende år er det især adgangen til kvalificerede medarbejdere, der risikerer at sætte en dæmper på fremgangen – særligt hvis politikerne ikke snart finder reformværktøjskassen frem igen.


Også investeringskrisen er forsvundet
Dansk Byggeri glæder sig også over, at der ikke længere er nogen investeringskrise i dansk økonomi.

 

- Med den nye opjustering har vi haft investeringsvækst på henholdsvis 5,5, 7,6 og 4,6 procent de seneste tre år, det kan man ikke lige frem kalde investeringskrise. Ikke mindst boligbyggeriet har skubbet på den udvikling. Og det er særdeles positivt, at vores bygningsmasse og produktionsapparat nu er i gang med en tiltrængt oprustning oven på finanskrisen, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

 

Kontakt

Cheføkonom Bo Sandberg, bsa@danskbyggeri.dk, telefon 28 50 38 19

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02

 

Loading...
Scroll til top af siden