HP Byg i Aalborg er bedst til førstehjælp

Dansk Byggeri ønsker tillykke til HP Byg A/S, fordi entreprenørvirksomheden har fået Dansk Røde Kors’ førstehjælpspris 2018

Alle medarbejdere i HP Byg kan yde førstehjælp. Virksomheden har ladet alle 180 medarbejdere uddanne og gentager uddannelsen hvert andet år. HP Byg betaler også for udgifterne i forbindelse med uddannelsen. Ni hjertestartere er placeret strategisk rundt omkring på byggepladserne.

 

- Det er glædeligt, at en af vores medlemsvirksomheder får sådan en anerkendelse. Førstehjælp er rigtig vigtigt. Sikkerheden på byggepladsen stiger, når medarbejderne kan yde førstehjælp. De kompetencer hos personalet kombineret med hjertestartere øger muligheden for at overleve ulykker og hjertestop, siger formand for Dansk Byggeri Nordjylland Henrik Holm.

 

- Jeg vil opfordre andre virksomheder i byggeriet til at se på, om medarbejderne er uddannet godt nok, og om der er hjertestartere de rigtige steder. Det giver tryghed for alle, at man ved, man kan hjælpe. Og det redder liv.

 

Arbejdsmiljø- og procesleder i HP Byg Søren Fiil Visby modtog prisen sammen med virksomhedens administrerende direktør Henrik Petersen.

 

Kontakt

Formand for Dansk Byggeri Nordjylland Henrik Holm, telefon 24 88 71 71, hkh@ncc.dk

Kommunikationskonsulent i Dansk Byggeri Karin Skolnik, telefon 23 25 84 69, kas@danskbyggeri.dk

Loading...
Scroll til top af siden