Investeringer i boliger er med til at trække Danmarks vækst op

Den økonomiske vækst i første kvartal var forholdsvis beskeden. Men ikke så beskeden, at det truer opsvinget, vurderer Dansk Byggeris cheføkonom. Det er blandt andet boliginvesteringerne, der er med til at holde hånden under fremgangen, mens en stigende import trækker den anden vej.

Danmarks Statistiks nationalregnskab for 1. kvartal viser en sæsonkorrigeret vækst i kvartalet på 0,4 procent. Og sammenligner man med 1. kvartal sidste år, er der tale om en negativ årsvækst på 0,5 procent, som dog især skyldes nogle tekniske forhold.

 

- I disse dage ruller Distortion festivalen gennem hovedstadens gader, og der er da også lidt distortion at spore i de nye økonomiske nøgletal for 1. kvartal. Men ikke noget, der ændrer ved, at dansk økonomi befinder sig i et solidt og bredt funderet opsving, siger Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg.

 

- Det er privatforbruget og boliginvesteringerne, der er de største vækstdrivere. Privatforbruget stimuleres af høj beskæftigelse, stor jobsikkerhed, stigende disponible indkomster og lav inflation, siger cheføkonomen.

 

Boliginvesteringerne steget markant i 1. kvartal

Set med byggebriller kan man glæde sig over, at investeringerne i boliger med en årsvækst på 6,2 procent i den grad bidrager positivt til den økonomiske vækst.

 

- Det skyldes ikke mindst, at boligbyggeriet opfylder et reelt behov i markedet. Vi mangler fx både studieboliger og små familieboliger i hovedstaden. Ja faktisk kan man sige, at risikoen for en boligboble skal bygges væk, da stigende nybyggeri skaber bedre balance mellem udbud og efterspørgsel, siger Bo Sandberg.

 

Dansk økonomi trænger vækst i importen

- I 1. kvartal ser vi, at eksporten falder en smule, mens importen stiger. Det trækker isoleret ned i den økonomiske BNP-vækst, og det kan meget vel blive billedet gennem hele 2018, at nettoeksporten bidrager negativt til væksten, siger Dansk Byggeris cheføkonom.

 

- Men det får mig altså ikke til at erklære krisestemning. Faktisk har dansk økonomi brug for vækst i importen. Det er en naturlig følge af vækst i privatforbruget af fx biler og elektronik. Og det er godt for konkurrencen og for forbrugerne, at udenlandske varer og tjenester konkurrerer med de danske.

 

- Så selv om stigende import isoleret set trækker væksten i BNP ned, så er det sundt for dansk økonomi – også set i lyset af udgangspunktet med vores nærmest abnorme overskud på betalingsbalancen, siger Bo Sandberg.

 

Cheføkonom Bo Sandberg, bsa@danskbyggeri.dk, telefon 28 50 38 19
Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02

Loading...
Scroll til top af siden