Island buldrer frem og danske virksomheder får del i væksten

Den islandske vulkanø er gået i udbrud. Ikke bogstaveligt, men økonomisk. Efter den store økonomiske krise har landet fået styr på finanserne, og Island har i den grad gjort sig lækker over for virksomhederne i Netværket af danske projekteksportører, DNP, der tæller ti store danske entreprenørvirksomheder.

Væksten i netværkets omsætning i Island er nærmest eksploderet. De ti store virksomheder i DPN har opgjort omsætningen for 2017, og de har haft en samlet fremgang i omsætningen i Island fra 410 millioner kroner i 2016 til 1,3 milliarder kroner i 2017, altså mere end en tredobling på et år. Stigningen er en kombination af virksomhedsopkøb og øget omsætning.

 

Det stopper formentlig ikke her, for arbejdsgiverorganisationen Islandsk Industri forventer en vækst på tre procent i både 2018 og 2019. Islands økonomi er kommet på ret kurs efter de dramatiske dyk i 2008 og især 2009, og de enkelte hustandes gæld er nu den laveste i 25 år.

 

Det er især turismen, som har trukket Island ud af krisen. Sidste år havde man 2,2 millioner turister til en befolkning på godt 300.000.

 

- Turister skal have noget at bo og overnatte i og trafikforhold så de kan komme rundt på øen. Derfor venter vi, at der stadig vil være vækst i investeringerne i ejendomme og infrastruktur, og at det giver muligheder for de danske entreprenører også i de kommende år, siger international chef Henriette Thuen, Dansk Byggeri.

 

Omsætning i Island kommer fra datterselskaber

Virksomhederne i Netværket af danske projekteksportører har især oplevet øget vækst i deres datterselskaber i Island. 99 procent af de ti virksomheders omsætning i Island stammer fra datterselskaber. Og det gør det islandske eventyr specielt. Ifølge adm. direktør i Aarsleff A/S Ebbe M. Iversen er en af årsagerne de historiske og kulturelle bånd mellem Danmark og Island.

 

- De tætte bånd gør det lettere for danske virksomheder at forstå markedet. For eksempel minder Islands lovgivning inden for byggeri meget om anden nordisk lovgivning på området. Og Islands samarbejde med EU betyder også, at udbudsreglerne ligner noget, vi kender, siger Ebbe M. Iversen.

 

Dansk Byggeri peger på, at tilstedeværelse i Island er afgørende for virksomhedernes succes.

 

- En række danske virksomheder har gennem de seneste år etableret datterselskaber i Island. Og tallene tyder på, at egentlig tilstedeværelse i Island er afgørende for at kunne skabe vækst og beskæftigelse, siger international chef Henriette Thuen, Dansk Byggeri.

 

Virksomhederne i DPN er: Arkil A/S, Arkil Fundering A/S, Bladt Industries A/S, DEKO Partitions ltd, Krüger A/S, Munck Group A/S, Rohde Nielsen A/S, Spæncom A/S, Xergi A/S, Züblin A/S og Aarsleff A/S.

 

Facts om DNP

Nye tal fra Dansk Projekteksport Netværk (DPN) viser, at Islands andel af den samlede udenlandske omsætning på ét år steget er fra fem til 15 procent.

 

Dansk Projekteksport Netværk (DPN) samler virksomheder, der udfører opgaver i udlandet af både kortere og længere varighed. Det kan for eksempel være udbygning af havne og lufthavne, opførelse af broer, tunneller og vindmølleparker på hav og land.

 

En gang om året indsamles tal fra netværket, som viser udviklingen i virksomhedernes omsætning i udlandet og samlet set. Omsætningen i udlandet dækker over ren eksport fra Danmark og aktiviteter i udenlandske datterselskaber, og tallene kan derfor ikke sammenlignes med eksporttal fra Danmarks statistik.

 

Kontakt

Adm. direktør Ebbe M. Iversen, Aarsleff A/S, telefon 40308386, emi@aarsleff.com

International chef, Henriette Thuen, Dansk Byggeri, telefon 40984130, htu@danskbyggeri.dk

Pressechef Helen Jensen, Dansk Byggeri, telefon 21 24 47 02,  hje@danskbyggeri.dk

  

Loading...
Scroll til top af siden