Ja tak til mere kvalitet og gennemsigtighed i udbudsloven

Erhvervsminister Rasmus Jarlov er klar til at ændre udbudsloven, så der bliver bedre kvalitet og større gennemsigtighed ved de største udbud af bygge- og anlægsprojekter. Dansk Byggeri er begejstret, men ser gerne, at de nye regler også kommer til at omfatte mindre entrepriser.

 

Ministerens forslag vil blandt andet betyde, at entreprenører, der vil byde på en opgave, kan gennemskue den model, bygherren bruger til at vurdere pris og kvalitet i et udbud. Et godt initiativ, mener Dansk Byggeri.

 

Med lovændringen vil bygherren få pligt til at skille vurderingen af kvaliteten fra vurderingen af prisen i de største udbud af bygge- og anlægsprojekter. Og bygherren får samtidig pligt til at beskrive hele den matematiske model, der bruges i vurderingen af de enkelte tilbud.

 

Det billigste eller det bedste?

Når staten, en region eller en kommune skal finde ud af, hvilken entreprenør man vil samarbejde med, står det i dag den offentlige bygherre frit for at vælge det billigste tilbud. Det er dog ikke altid det bedste tilbud med den bedste kvalitet, og derfor kan bygherren sammen med prisen vælge at vurdere parametre som fx bæredygtig, æstetik og kvalitet.

 

- En lav pris kan dog utilsigtet føre til, at den medarbejder hos bygherren, der skal give tilbuddene point, pludselig finder særligt det billigste bygge- og anlægsarbejde mægtigt flot. Eller måske lyder det simpelt hen så billigt, at man ikke helt kan forestille sig, at kvaliteten også vil være i orden. Derfor er vi glade for, at erhvervsministeren vil skille vurderingen af prisen og kvaliteten fra hinanden, siger afdelingschef i Dansk Byggeri Louise Dahl Krath Jensen.

 

Adskillelsen kaldes populært et ”to-kuvert system”.

 

- Hvis den gennemføres ordentligt, vil det sikre, at kvaliteten for alvor kommer i spil, så det offentlige reelt afvejer kvalitet i forhold til den udbudte pris, siger Louise Dahl Krath Jensen.

 

Offentliggørelse af hele evalueringsmodellen

Med lovforslaget får bygherren også pligt til i udbudsmaterialet at beskrive den matematiske model, der bruges til at vurdere tilbuddene.

 

- Når entreprenørerne kender hele den model, deres tilbud bliver vurderet på, bliver processen mere gennemsigtig. Det er vigtigt, når entreprenørerne bruger op til flere hundrede tusinde kroner på at beregne tilbud. Dansk Byggeri glæder sig derfor over, at Rasmus Jarlov vil forsøge at ændre udbudsloven på det punkt, så den afspejler hensigten fra det udvalg, der lavede udbudsloven, siger Louise Dahl Krath Jensen.

 

Ændring bør også gælde mindre opgaver

Hvis lovforslaget vedtages, vil de nye regler gælde fra 1. juli 2019, men kun for de største entrepriser med en entreprisesum på over 350 mio. kr. Dansk Byggeri opfordrer til, at det kommer til at gælde alle entrepriser.

 

- Hvis man erkender, at den menneskelige natur er sådan skruet sammen, at prisen kan få betydning for ens vurdering af kvaliteten, så gælder det vel uanset, om vi taler om små eller store bygge- og anlægsopgaver. Vi ser meget gerne, at lovforslaget bliver udvidet til alle entrepriser, der er omfattet af udbudsloven, det vil sige entrepriser fra 41 mio. kr. Lige som vi naturligvis også har forslag til den praktiske gennemførsel af den adskilte evaluering, siger afdelingschef Louise Dahl Krath Jensen, Dansk Byggeri.

 

Kontakt

Afdelingschef Louise Dahl Krath Jensen, lkr@danskbyggeri.dk, telefon 25 66 63 18

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02

Loading...
Scroll til top af siden