Kan beton bruges bæredygtigt? Ja da!

Debatindlæg af branchedirektør Thomas Uhd, Dansk Byggeri. Bragt i Politiken Byrum den 29. oktober 2018.

 

I debatten om beton bliver det glemt, at miljøpåvirkningen fra beton faktisk ikke behøver være større end fra andre materialer. Det handler bare om at bruge betonen rigtigt.

 

Når der disse år bliver diskuteret bæredygtigt byggeri, er det næsten en obligatorisk øvelse at skose beton. Men kritikken er ofte ensidig og desværre ofte uden større indsigt.

 

Hvem i byggebranchen ved ikke, at cement- og betonindustrien står for 5 procent af al CO2-udledning i verden (om end det oftest glemmes i det regnestykke, at beton uden sammenligning er det mest brugte byggemateriale)?

 

Hvem ved ikke, at det er downcycling af værste skuffe at bruge nedknust beton som bærelag under vejene (selv om det glemmes, at man dermed faktisk erstatter et råstof og får et bedre bærelag, så man kan spare på asfalten)?

 

Hvem ved ikke, at det står skidt til med den indlejrede energi – altså den energi som bruges til produktion af materialer og opførsel af bygninger – i betonbygninger (men det glemmes, at tunge bygninger blandt andet har et betydeligt lavere energiforbrug end lette)?

 

Ligesom diagnosen på alverdens dårligdomme i byggeriet er klar: Beton er noget skidt! Så er svaret lige så tydeligt: Ind med lette materialer. Sådan var reaktionen her i Byrum i hvert fald fra en række aktører i kølvandet på den nylige politiske aftale om cirkulær økonomi, og sådan lød opskriften ligeledes i et debatindlæg i Byrum 12. oktober af arkitekt Jonas Sangberg.

 

Men den meget nemme ven-fjende-model er hverken korrekt eller frugtbar. For sagen er, at man bestemt kan bruge beton bæredygtigt!

 

Forskellen mellem træ og beton er marginal

For et par uger siden samlede branchefællesskabet Dansk Beton en lang række fremtrædende aktører fra hele byggeriets værdikæde til seminar i Blox for at drøfte, hvordan man kan bruge beton mere bæredygtigt. For et byggeri bliver ikke bæredygtigt blot ved valget af materialer. Det gør byggeriet derimod ved den konkrete brug af materialerne i en funktionel enhed.

 

Konklusionen på dagen var en overvældende række forslag til en mere bæredygtig brug og en lyst til at arbejde med materialet på bedre måder.

 

På dagen hørte deltagerne om det svenske boligprojekt Viva, hvor både træ- og betonbranchen har været involveret. Der stod valget mellem træ og en optimeret brug af beton. Valget faldt på betonen. Som der står i livscyklusanalysen for byggeriet: Forskellen på miljøpåvirkningen mellem de to materialer er marginal.

 

Deltagerne hørte også om en rapport fra det svenske miljøinstitut IVL. IVL udgav en meget citeret rapport i 2010, hvor der var en stor miljøforskel på byggeri i beton og træ, men en revideret version af den rapport fra 2017, hvor forskellen mellem træ og en optimeret anvendelse af beton også er marginal, er der ikke ret mange, der kender.

 

Endelig har de aktive svenskere – i regi af Sveriges Byggindustrier – så sent som i august 2018 lavet LCA’er, livscyklusvurderinger, på forskellige byggesystemer, hvor der både ses på en ’normal’ og en optimeret brug af beton. Og med den optimerede beton bliver miljøaftrykket reduceret betydeligt.

 

Rigtig brug gør beton bæredygtigt

Nu er jeg ikke ude i et ærinde pro eller kontra træ eller beton. Overhovedet. Beton har sine fordele, og træ, som vi også repræsenterer i Dansk Byggeri, har sine fordele. Mit ærinde er derimod at fortælle de ret oversete muligheder for at bruge beton bæredygtigt.

 

Det var netop det, der blev arbejdet med på seminaret. Hvordan kan bygherrerne stille krav i udbudsmaterialet? Hvordan kan arkitekterne designe bedre, så man kan undgå unødig armering? Hvordan får man tidlig inddragelse af betonproducenterne, så de kan medvirke til at nedbringe cementforbruget? For det er en værdikædeopgave at bruge betonen mere bæredygtigt.

 

Faktisk er byggeriet i Danmark i alle led af værdikæden allerede dygtigere til at bruge betonen mere bæredygtigt, end man er i mange andre lande. På mange fronter er Danmark globalt førende. Sammenligner man den danske betonproduktion med den globale betonproduktion, udleder den 30 procent mindre CO2 per ton. Det er ikke uden grund, at de danske rådgivere kan bruge den ekspertise i udlandet.

 

Vi skal oppe os for at bevare førerposition

Men ovenstående eksempler fra Sverige tyder på, at beton- og byggebranchen skal oppe sig lidt for at bevare førerpositionen inden for optimeret-bæredygtig brug af beton. Det var netop det, som seminaret skulle bruges til: Samle kompetente og centrale aktører for i fællesskab at se fremad og identificere de mest effektive veje videre. Kort sagt er der nu brændstof til at komme videre.

 

Men de kommende initiativer på den front står ikke alene. I starten af næste år holdes afslutningskonference på det 29 millioner kroner store forsknings- og udviklingsprojekt Grøn Beton II, som blandt andet har resulteret i broer, hvor der er sparet 20-35 procent CO2.

 

Betonbranchen er derudover midt i et udviklingsprojekt om nul-spild i betonproduktionen, hvor al overskydende beton skal genanvendes i ny beton.

 

Et nyt beregningsprogram, som betonbranchen står bag, skal også nævnes. Det kan hjælpe med at mindske armeringsmængden med op mod 25 procent. Og så uddeler Dansk Beton til næste år Bæredygtig Beton Prisen for sjette gang, så der kan læres af de bedste og mest nytænkende bæredygtige betonprojekter. Blot for at nævne nogle af de mange initiativer, som betonbranchen går og sysler med.

 

Så som der står i rubrikken: Ja! Beton kan bruges bæredygtigt. Det kan den samlede byggebranche blive endnu bedre til at gøre. Det er branchen også i fuld gang med.

 

Kontakt

Branchedirektør Thomas Uhd, thu@danskbyggeri.dk, 22 94 41 67 

Loading...
Scroll til top af siden