Kommunerne behandler miljøfarligt affald for forskelligt

Byggeaffald skal undersøges for miljøfarlige stoffer. Men kommunernes praksis og krav til, hvilke stoffer, der skal undersøges, er vidt forskellig, viser en ny undersøgelse. Dansk Byggeri efterlyser ensartet sagsbehandling og en mere klar lovgivning.

Det er Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald, VHGB, der har kortlagt, hvordan kommunerne forstår reglerne for håndtering af miljøfarlige stoffer i byggeprocessen. Undersøgelsen viser, at kommunerne ikke har faste procedurer, når de undersøger affald for specifikke stoffer.

 

- I stedet vurderer de individuelt fra sag til sag, og det betyder, at der i sagsbehandlingen er langt større risiko for at vurdere forkert. Det går ikke bare ud over miljøet, det skaber også unfair konkurrence og skævvrider markedet, siger chefkonsulent Simon Stig-Gylling, Dansk Byggeri.

 

Tvivl om lovhjemlen

VHGB’s undersøgelse dokumenterer, at kommunerne oplever, at byggeaffald er et komplekst lovområde og er vanskeligt at håndtere. Ofte de i tvivl om lovhjemlen, og i de fleste af de kommuner, der har besvaret undersøgelsen, er miljømedarbejdere alene om at vurdere og varetage opgaver om byggeaffald. Mange oplever, at den del af opgaven, der går ud på at føre tilsyn, er den sværeste. Lige som kommunernes miljømedarbejdere generelt ikke har høj prioritet i kommunerne.

 

- Det er problematisk, at vi med den decentrale model, vi har kørt med i så mange år på miljøområdet, får skabt nogle kommuner, der ikke formår at løse deres opgaver, sige Simon Stig-Gylling.

 

Miljøloven trænger til en gennemskrivning

Han peger på, at man historisk har nedprioriteret det lovforberedende arbejde i staten, så man i dag har fået en miljølovgivning, der virker uigennemskuelig for ikke-jurister.

 

- Resultatet bliver, at byggebranchen, som er Danmarks største affaldsproducent og i dag håndterer nogle af verdens farligste miljøgifte, i flere områder af Danmark risikerer at være ureguleret, når tilsynet halter så meget flere steder, som det gør, siger chefkonsulent i Dansk Byggeri Simon Stig-Gylling.

 

Dansk Byggeri anbefaler derfor, at man fortsætter arbejdet med at skrive miljølovgivningen om, så den er gennemskuelig og nem at forvalte for ikke-jurister. Og at det offentlige fortsat støtter videncentre som VHGB, så reglerne vil blive forstået og håndhævet ens i hele landet.

 

I alt har 64 kommuner svaret på undersøgelsen fra Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald.

 

Kontakt

Chefkonsulent Simon Stig-Gylling, ssg@danskbyggeri.dk, 31 60 99 08

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, 21 24 47 02

Loading...
Scroll til top af siden