Lønmodtagerne flytter til de store byer

Folk flytter hen, hvor jobbene er. Det betyder, at lønmodtagerne i løbet af i seneste ti år er flyttet fra yderområderne til storbyerne og de regionale vækstcentre.

- Man behøver ikke nogen VAR-granskning for at kunne se, at der i løbet af det seneste tiår er sket en massiv flytning af lønmodtagere fra yderområderne til de store byer, siger Bo Sandberg, cheføkonom i Dansk Byggeri.

 

Mens det samlede antal beskæftigede lønmodtagere i Danmark stort set er uændret fra 2008 til 2018, så er der sket voldsomme interne forskydninger i landet. Ifølge Danmarks Statistik er der i samme periode kommet 21,4 procent flere lønmodtagere i Københavns Kommune og 10,5 procent flere i Aarhus. Omvendt er der siden 2008 blevet 21,9 procent færre lønmodtagere på Lolland og 16,1 procent færre beskæftigede i en kommune som Struer.

 

- Siden finanskrisen er både job og lønmodtagere flyttet til de store byer. Det skyldes en generel urbaniseringstrend, men også en forskydning i erhvervsstrukturen, hvor det især er servicesektoren og oplevelsesøkonomien, der oplever vækst, og netop disse erhverv er dominerende i de større bysamfund, siger Bo Sandberg.

 

- Der er tilmed en dobbelt urbanisering i gang. Flyttemønstrene går ikke kun mod de store universitetsbyer, men også til regionale vækstcentre som Hillerød, Køge, Næstved, Kolding og Silkeborg.

 

Der skal bygges studieboliger
- Den aktuelle samfundsudvikling, som givetvis er kommet for at blive, stiller store krav til byggepolitik og byggeaktivitet. Det er afgørende, at der for eksempel bygges studieboliger i universitetsbyerne og at udbuddet af boliger i byerne kan følge med efterspørgslen. Både for at møde medborgernes håb, ønsker og forventninger, men også for at modvirke bobletendenser på markedet, siger Bo Sandberg.

 

- Omvendt betyder fraflytningen, at det nogle steder i landet er relevant at fokusere på nedrivningspuljen, så landsbyer ikke står og forfalder, hvorved der i værste fald begyndes en negativ spiral.

 

- De markant ændrede bosætningsmønstre og jobvæksten i de store byer stiller også store krav til vores infrastruktur, der gerne skal følge med befolkningsudviklingen. Det er blandt andet i det lys, at for eksempel behovet for en østlig ringvej/havnetunnel og yderligere metroudbygning i København skal ses, siger Bo Sandberg.

 

Kontakt
Cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri, telefon 28 50 38 19
Kommunikationskonsulent i Dansk Byggeri Karin Skolnik, telefon 23 25 84 69

Loading...
Scroll til top af siden