Mange ubesatte stillinger

Beskæftigelsen stiger, og det gør antallet af ubesatte stillinger også. Det er ifølge Dansk Byggeri en følge af, at opsvinget er inde i en stabil fase med mangel på arbejdskraft som største udfordring

- Det danske arbejdsmarked befinder sig i en god grundform. Opsvinget er efterhånden trådt ind i et modent stadium. Som et naturligt resultat af det, er der mange jobannoncer og ubesatte stillinger, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

 

Korrigeret for sæsonudsving var der ifølge Danmarks Statistik 33.400 ledige stillinger på det private arbejdsmarked i 4. kvartal 2017. Det er godt 1.000 flere end det foregående kvartal.

 

- Der har aldrig i denne statistiks korte levetid været så mange ledige stillinger på det private arbejdsmarked. De ledige stillinger udgør dog uændret to procent af den samlede beskæftigelse, siger cheføkonomen.

 

De nye tal fra Danmarks Statistik viser samtidig, at opsvinget fortsat har allerkraftigst fat i Region Hovedstaden, hvor antallet af jobåbninger udgør 2,2 procent af beskæftigelsen.

 

Bygge- og anlægsområdet ligger kun lidt over gennemsnittet

Efter fire års opsving i byggeriet er det naturligt, at bygge og anlæg - med ledige stillinger svarende til 2,2 procent af beskæftigelsen – nu ligger over landsgennemsnittet. Det er dog inden for branchen information og kommunikation, der er allerflest jobåbninger svarende til 3,6 procent af branchens beskæftigelse i 4. kvartal 2017.

 

- Især i de små bygge- og anlægsvirksomheder er der ledige job. De ledige stillinger udgør 2,4 procent af beskæftigelsen i virksomheder med 1-9 ansatte, siger Bo Sandberg.

 

- Mange ledige stillinger dokumenterer på den ene side, at fremgangen i byggeriet nu også har ramt de små virksomheder. Men på den anden side illustrerer det også, at der i de mindste virksomheder blandt andet i Midtjylland og på Sjælland er vanskeligheder med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, og at jobopslagene derfor er ubesatte i længere tid.

 

Kontakt

Cheføkonom i Dansk Byggeri, Bo Sandberg, telefon 28 50 38 19

Kommunikationskonsulent i Dansk Byggeri, Karin Skolnik, telefon 23 25 84 69

Loading...
Scroll til top af siden