Mangel på medarbejdere er byggeriets største udfordring

Efter fem års ubrudt fremgang i bygge- og anlægsbranchen er mangel på medarbejdere nu virksomhedernes største udfordring. I august blev lige knap hver tredje byggevirksomhed begrænset i produktionen, fordi de manglede medarbejdere. Og ordrebøgerne bugner, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

 

Manglen på medarbejdere er kommet for at blive. I 31 procent af bygge- og anlægsvirksomhederne går det direkte ud over produktionen.

 

- I sommer har det mest været anlægsentreprenører, murere og malere, der har givet udtryk for produktionsbegrænsninger på grund af mangel på arbejdskraft. Udfordringen med at rekruttere de rette medarbejdere har tilsyneladende stabiliseret sig i overkanten af 30 procent af virksomhederne, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

 

Manglen på medarbejdere dæmper optimismen

Men selv om byggeriet nu i fem år har været på en opadgående formkurve, har branchens konjunkturindikator, der også udtrykker virksomhedernes forventninger til den kommende tid, svært ved at komme op i det positive felt. I august var nettotallet et rundt nul, lige som i juli.

 

- Det er svært at pege på andre årsager til den afdæmpede optimisme i byggebranchen end, at udfordringen med at rekruttere medarbejdere tydeligt kan mærkes rundt omkring på byggepladserne. Og det ville være ren ”Komiske Ali” at påstå, at det ikke er den største udfordring i bygge- og anlægsbranchen lige nu, siger Bo Sandberg.

 

Brug for både danske og udenlandske medarbejdere

Ifølge Danmarks Statistik havde bygge- og anlægsvirksomhederne i august i gennemsnit 5,9 måneders arbejde i ordrebøgerne, og det er rekordhøjt – men det forpligter ifølge Dansk Byggeri til at bruge alle tænkelige kanaler til at rekruttere arbejdskraft.

 

- Derfor er det også en pseudo-diskussion at opstille modsætninger mellem danske og udenlandske medarbejdere. Så langt øjet rækker, er det ikke et enten-eller men et både-og. Dansk økonomi, vores arbejdsmarked og ikke mindst byggebranchen ville være ilde stedt uden hjælpende hænder fra blandt andet Østeuropa, siger Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg.

 

Kontakt

Cheføkonom Bo Sandberg, bsa@danskbyggeri.dk, 28 50 38 19

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, 21 24 47 02

Loading...
Scroll til top af siden