Manglen på medarbejdere aftog lidt i november

Bygge- og anlægsvirksomhederne klarer sig generelt godt. Og i november har byggeriet for en sjælden gang skyld sneget sig op i det positive felt i Danmarks Statistiks månedlige konjunkturbarometer. Ved indgangen til vinteren, er udfordringen med at skaffe medarbejdere blevet mindre, men ifølge Dansk Byggeri er flaskehalsene på arbejdsmarkedet kommet for at blive.

 

I øjeblikket er der ifølge Dansk Byggeri to modsat rettede tendenser, når man ser på den samlede samfundsøkonomi og erhvervslivet som helhed.

 

- Den helt overordnede økonomiske strømpil er positiv i takt med, at Danmarks Statistik spytter reviderede og stadig mere positive nøgletal ud. Men samtidig er der en tendens til, at virksomhederne er ramt af en efterårsstemning, der matcher vejret uden for, siger Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg

 

- Mange virksomheder er præget af international usikkerhed, fald i aktiekurserne og vigende indtjening.

 

Byggeriet i det positive felt

I byggeriet fastholder man dog optimismen, også selv om der i dele af branchen er udfordringer med både at tiltrække de rette medarbejdere og skyer i horisonten på dele af boligmarkedet.

 

- Der har været en ubrudt opgang i byggeriets formkurve i fem år, og i den nye temperaturmåling fra Danmarks Statistik, er den sammensatte konjunkturindikator på +1 da også kravlet op i det positive territorium for blot anden gang de seneste ti år, siger Dansk Byggeris cheføkonom.

 

25 procent mangler arbejdskraft

I november blev hver fjerde bygge- og anlægsvirksomhed ifølge Danmarks Statistik begrænset i produktionen på grund af mangel på medarbejdere. Det er et markant fald i forhold til måneden før, hvor det tilsvarende tal var 30 procent.

 

- Men selv om tallene i princippet er sæsonkorrigerede, er der ofte en tendens til færre begrænsninger i produktionen i vinterhalvåret. Der er ingen tvivl om, at manglen på arbejdskraft er kommet for at blive, og at det også vil være den dominerende udfordring for byggeriets virksomheder i 2019, siger Bo Sandberg.

 

Faldende aktivitet på vejanlægsområdet

Når udfordringen med manglen på arbejdskraft er aftaget i november, skyldes det især, at der på få måneder er væsentlig færre anlægsentreprenører, som har svært ved at skaffe de folk, de skal bruge.

 

- Så sent som i juli 2018 oplevede 61 procent af anlægsentreprenørerne, begrænsninger i produktionen på grund af mangel på medarbejdere. Men det tal er nu faldet til mere moderate 26 procent. Det ser vi som et klart vidnesbyrd om, at der i øjeblikket afsluttes flere projekter end der påbegyndes på vejanlægsområdet, siger Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg.

 

Kontakt

Cheføkonom Bo Sandberg, bsa@danskbyggeri.dk, 28 50 38 19

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, 21 24 47 02

Loading...
Scroll til top af siden