Mens vi venter på et klimaudspil

Debatindlæg af Michael H. Nielsen, bragt i Børsen 15. august 2018.

Regeringen er ved at forberede sit udspil til en klimaplan, der frem mod 2030 skal levere Co2-reduktioner på 39 pct. sammenholdt med udledningen i 2005 i de såkaldte ikke kvotebelagte sektorer – populært omtalt som biler, bønder og boliger.

 

Før sommerferien var der politisk ståhej om en energiaftale, der frem mod 2030 skulle sikre den grønne omstilling, hvor det lanngsigtede mål er, at Danmark i 2050 skal være fri af fossile energikilder. Efter en ”beauty contest” mellem de politiske fløje om, hvem der var mest grønne og ambitiøse, endte Folketingets partier med en aftale, alle partier stod bag. Det var godt for det sikre opbakning til de langsigtede mål, om end ambitionerne på energieffektiviseringsområdet lod noget tilbage at ønske.

 

Nu spilles der så op til ”grøn dans” igen. I efteråret skal der vedtages en klimaplan, der anviser løsninger på, hvordan Danmark leverer sit bidrag på 39 pct. til den EU-aftalte Co2-reduktion.

 

Regeringen arbejder på sit udspil med en række forslag til indsatser – ikke mindst i forhold til transport- og landbrugssektorerne, der i dag står for den største del af Co2-udledningen i den ikke kvotebelagte sektor, nemlig 42 pct. i transport og 36 pct. i landbrug. Til sammenligning udleder bygninger og erhverv tilsammen 20 pct. Co2.

 

I byggeriet er vi klar til at bidrage med løsninger, der kan reducere energiforbruget uden for den kollektive energiforsyning – altså bygninger med individuel opvarmning og den fjernvarme, der ikke er omfattet af kvoter.

 

Klimarådet har i deres seneste rapport peget på individuelt opvarmede bygninger som det sted, der samfundsøkonomisk kan opnås den billigste reduktion af Co2. Det bør politikerne have in mente, når de sammensætter deres udspil til den kommende klimaaftale.

 

Vi foreslår, at politikerne Indarbejder incitamenter og mål for energiforbedring af bygninger, når de alligevel skal renoveres. Der er flere muligheder, fx økonomiske incitamenter i form af tilskud, krav i bygningsreglementet, mål for energibesparelser og handlingsplaner. Desuden kan kommuner med mange bygninger uden for kollektiv energiforsyning stå for informationsaktiviteter, der inspirerer ejere af bygninger til at energiforbedre deres bygninger.

 

I byggeriet er vi klar til at leverer vores bidrag til reduktionen af Co2, og vi deler gerne ud af vores konkrete forslag til initiativer.

Loading...
Scroll til top af siden