Mikrovirksomheder står for forbløffende stor andel af jobvæksten

En analyse fra Danmarks Statistik viser, at de mindste virksomheder - mikrovirksomhederne – står for 70 procent af jobvæksten blandt modne virksomheder i Danmark, mens de små virksomheder stod for 40 procent af væksten målt i fuldtidsansatte.

Differencen - tilbagegangen på 10 procent - stod de større virksomheder for, og her kan det samlede tab af arbejdspladser tilskrives lav jobvækst blandt mellemstore og store virksomheder kombineret med en klar negativ jobudvikling blandt gigantvirksomhederne.  

 

Analysen fra Danmarks Statistik tager udgangspunkt i virksomheder stiftet ikke senere end i 2009, altså umiddelbart efter krisens indtog, og som fortsat eksisterede i 2016. Det er i alt knap 113.000 virksomheder i Danmark. I disse virksomheder var antallet af fuldtidsansatte vokset med 50.970 personer i perioden 2009 til 2016.

 

Fremgangen i antallet af fuldtidsansatte fordeler sig imidlertid meget ujævnt på tværs af virksomhedsstørrelser – og størst er fremgangen blandt de mindste virksomheder.

 

Mikrovirksomhederne fører an i jobvæksten

Mikrovirksomhederne stod for en fremgang på 35.433 fuldtidsansatte i perioden 2009 til 2016. Det svarer til hele 70 procent af den samlede vækst i antal ansatte blandt de virksomheder, der også eksisterede i 2009. I samme periode stod de små virksomheder for en vækst på 20.596 fuldtidsansatte, svarende til 40 procent af fremgangen blandt de modne virksomheder.

 

- Analysen fokuserer på beskæftigelsesudviklingen i de mere modne virksomheder, og på trods af en forventet beskæftigelsesfremgang er det forbløffende at se, at stort set hele jobvæksten her ligger i de mindre virksomheder med gruppen af mikrovirksomheder som den helt store drivkraft, siger økonomisk konsulent Jacob Hangaard, Dansk Byggeri.

 

Mikrovirksomheder er virksomheder med færre end 10 fuldtidsansatte, mens små virksomheder har mellem 10-49 ansatte.

 

Svag jobvækst i mellemstore og store virksomheder
I modsætning til jobvæksten blandt de mindre virksomheder, herunder særligt i mikrovirksomhederne, så har beskæftigelsesudviklingen blandt de mellemstore og store virksomheder været en lunken affære, siger Jacob Hangaard.

 

En stigning på 5.501 fuldtidsansatte er det samlet blevet til i dem af de mellemstore og store virksomheder, som også havde deres gang på jord i 2009.

 

Gamle giganter taber arbejdspladser
Værre endnu er det gået for gigantvirksomhederne i Danmark.

 

I 2009 var der 73 gigantvirksomheder i Danmark, og i perioden 2009 til 2016 faldt antallet af fuldtidsansatte i disse virksomheder samlet set med hele 10.560 personer.

 

- Den eneste grund til, at der i dag er godt og vel lige så mange fuldtidsansatte blandt gigantvirksomhederne som i 2009, er de relativt få store virksomheder, som i den mellemliggende periode – og primært via opkøb eller fusioner - har formået at vokse sig til giganter, siger Jacob Hangaard.

 

- Tager man og skærer gigantvirksomhederne over én kam sammen med de mellemstore og store virksomheder i forhold til udviklingen i antallet af fuldtidsansatte i perioden 2009 til 2016, så viser analysen, at der har været en tilbagegang i antallet af fuldtidsansatte på mere end 5.000 personer.

 

Det står i skærende kontrast til den store jobvækst blandt mikrovirksomhederne.

 

- Ni ud af ti af alle danske virksomheder har under ti ansatte. De bidrager med en fjerdedel af samfundets samlede omsætning og skaber arbejde til næsten en halv million fuldtidspersoner. Og der er vækst at hente i mikrovirksomhederne. Men de bliver let overset. Derfor mener Dansk Byggeri, at det samfundsmæssigt giver god mening med indsatser, der kan forbedre vilkårene for mikrovirksomhederne, siger Jacob Hangaard.

 

Mellemstore virksomheder har mellem 50-249 fuldtidsansatte, mens store virksomheder har mellem 250-999 fuldtidsansatte. Giganter er en betegnelse for virksomheder med mindst 1.000 fuldtidsansatte.

 

Kontakt
Økonomisk konsulent Jacob Hangaard, Dansk Byggeri, jha@danskbyggeri.dk, tlf. 61 66 53 58

Kommunikationskonsulent Karin Skolnik, Dansk Byggeri, kas@danskbyggeri.dk, tlf. 23 25 84 69

Loading...
Scroll til top af siden