Når frosten bider, kan medarbejderen sendes på efteruddannelse

Vinteren er kommet til Danmark. For bygge- og anlægsbranchen betyder de vrimlende sneflokke ofte, at arbejdet må indstilles, og medarbejderne bliver sendt hjem. Med trepartsaftalen om efter- og videreuddannelse kan de medarbejdere, der er sendt hjem, nu få mulighed for at komme på efteruddannelse, og det er Dansk Byggeri glad for

Indtil 1. januar 2018 var det et krav, at medarbejderen skulle være ansat i 14 dage for, at virksomheden kunne få VEU-godtgørelse. Og når man bliver hjemsendt, tæller man ikke som ansat i den periode. Det indebar, at en del medarbejdere på grund af kravet om 14 dages ansættelse, ikke kunne komme på efteruddannelse.

 

Dette krav er til Dansk Byggeris store glæde lempet, så det ikke omfatter medarbejdere på overenskomster med bestemmelser om hjemsendelse på grund af vejrlig.

 

Selvom lempelsen kun har virket i to måneder, har entreprenørkoncernen Arkil A/S allerede nydt godt af den.

 

- Vi har virkelig set frem til at få bedre muligheder for at løfte de faglige kompetencer for vores medarbejdere. Den største gevinst er, at vi nu igen kan lave en langsigtet planlægning af uddannelse/kompetenceløft til medarbejderne, og at planlægningen holder. Vi skal ikke skuffe medarbejdere, der pludselig bliver hjemsendt i venterens løb. Nu kan vi gennemføre de aftalte uddannelsesforløb til glæde for både medarbejder og virksomhed, siger Helle Juhl, HR-chef i Arkil Holding A/S.

 

Det må gerne blive permanent

I første omgang er karenskravet afskaffet som et forsøg i aftaleperiodens varighed, men står det til Dansk Byggeri, skal kravet fjernes permanent og ikke kun i forbindelse med hjemsendelse på grund af vejrlig.

 

- Det er en både kærkommen og hårdt tilkæmpet lempelse, siger underdirektør i Dansk Byggeri Louise Pihl.

 

- Karenskravet er en barriere for fleksibel efteruddannelse. Det er jo tosset, når det, vi har brug for, er mere efteruddannelse. Så er det naturligvis klogt at udnytte stille perioder - uanset om det er sommer eller vinter.

 

Selvom retten til VEU-godtgørelse altså gælder fra 1. januar 2018, så er det hele ikke klart på efteruddannelse.dk endnu. Derfor anbefaler Undervisningsministeriet, at virksomhederne venter med at søge VEU-godtgørelse, indtil senere på foråret, hvor systemet er færdigt. Det gælder også, selv om der går længere end de fire uger, der er den normale frist.

 

Kontakt

Chefkonsulent Jakob Krohn-Rasmussen, Dansk Byggeri, telefon 24 44 67 85

Kommunikationskonsulent i Dansk Byggeri Karin Skolnik, telefon 23 25 84 69

Loading...
Scroll til top af siden