Nedgang i anlægsinvesteringerne trods saltvandsindsprøjtning

Anlægsområdet fik en tiltrængt saltvandsindsprøjtning med finansloven. Det er godt og nødvendigt, men Dansk Byggeris anlægsanalyse for 2018 til 2025 viser alligevel en forventet kraftig nedgang i anlægsinvesteringerne, siger cheføkonomi i Dansk Byggeri Bo Sandberg

Fraregnet Femern-forbindelsen vil anlægsinvesteringerne falde fra 51 milliarder kroner i 2018 til 37 milliarder kroner i 2025. Selv når Femern medregnes, vil anlægsinvesteringerne falde frem til 2025. Det skyldes især, at der på jernbaneområdet er store projekter, som nærmer sig sin afslutning.

 

Med Femern-forbindelsen forventes investeringerne at stige fra 2019 til 2020, hvor de akkurat igen forventes at runde 50 milliarder kroner – naturligvis forudsat, at projektet kommer i gang til tiden efter den allerede fire år forsinkede tidsplan. Herefter forventes der et nyt fald frem mod 2025 til et investeringsomfang på cirka 44 milliarder kroner.

 

Vigtigt med langsigtet planlægning

Opgjort i procent af bruttonationalproduktet, BNP, er det forventede fald i anlægsinvesteringerne ifølge cheføkonomens beregninger endnu mere tydeligt, fra 2,4 procent i 2018 til 1,8 procent i 2025.

 

- En god infrastruktur er en nødvendig forudsætning for vækst og produktivitet. Det kræver både investeringer i nye anlæg, men også økonomi til at vedligeholde, siger Bo Sandberg og fortsætter:

 

- Investeringer på anlægsområdet er kloge fremadrettede investeringer, der heldigvis typisk også er rentable. Selvfølgelig investeres der store engangsbeløb, men senere følger en lang årrække med samfundsmæssige gevinster ved investeringen.

 

- Den gode nyhed er, at det med rettidig omhu i 2018 og 2019 endnu ikke er for sent at løfte anlægsinvesteringerne med virkning fra cirka 2022-23. Der er nok af rentable infrastrukturprojekter at tage af, og en langsigtet planlægningshorisont er uhyre vigtig, siger Dansk Byggeris cheføkonom.

 

Læs barometret

 

Kontakt

Cheføkonom i Dansk Byggeri, Bo Sandberg, telefon 28 50 38 19

Kommunikationskonsulent i Dansk Byggeri, Karin Skolnik, telefon 23 25 84 69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading...
Scroll til top af siden