Nye tal for boligbyggeriet skal tages med forbehold

Det er svært at blive klog på, hvor meget nyt, der bygges i Danmark. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at spaden blev sat i jorden til knap 12.500 nye boliger i 2017. Men forsinkede kommunale indrapporteringer gør tallet usikkert.

Dagens netop offentliggjorte tal for boligbyggeriet har været ventet med spænding oven på en pause i udgivelsen af statistikken på mere end ni måneder.

 

Vi skal tilbage til starten af maj for at finde Danmarks Statistiks seneste udgivelse af statistikken over byggevirksomhed for 1. kvartal 2017. Den lange pause skyldes ”datamæssige udfordringer” hos statistikmyndigheden, der nu har samlet til bunke og offentliggør tallene for boligbyggeriet fra  2.,3. og 4. kvartal 2017.

 

Med de nye tal kan der gøres en første og meget foreløbig status for det påbegyndte boligbyggeri i 2017.

 

Fald i nybyggeri

De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at knap 12.500 boliger indtil videre er blevet registreret som påbegyndt byggeri i 2017. Tallet ligger 19 procent lavere end de tilsvarende første offentliggjorte tal for det påbegyndte boligbyggeri i 2016. Men Danmarks Statistik gør selv opmærksom på, at den seneste byggeaktivitet skal tages med forbehold grundet det usikre datagrundlag.

 

- Siden den første offentliggørelse for et år siden er 2016-tallene blevet opjusteret med 59 procent, og vi venter også, en pæn opjustering af 2017-tallene. Statistikken har notorisk været præget af kommunernes forsinkede indrapporteringer af byggeaktiviteten. Det gør det til en svær øvelse for Danmarks Statistik, der forsøger at korrigere for de relativt uberegnelige forsinkelser efter bedste evne, siger økonomisk konsulent Jacob Hangaard, Dansk Byggeri.

 

Nybyggeriet af boliger tegner sig for en stor del af de seneste års fremgang i bygge- og anlægsbranchens aktivitet, hvilket også Danmarks Statistiks nye tal for aktiviteten i boligbyggeriet peger på. Men problemerne med de upræcise tal ventes at fortsætte.

 

- Først og fremmest er det positiv, at Danmarks Statistik nu igen offentliggør statistikken over byggeaktiviteten. Men der vil fortsat være en udfordring i forsinkede indrapporteringer, som har betydning for opgørelsen af investeringer i boliger. De manglende indberetninger påvirker også nationalregnskabet og tal for den økonomiske vækst i Danmark. Det er ærgerligt - både for byggebranchen og Dansk Byggeri, men også for alle andre, som har behov for viden om udviklingen i dansk økonomi, siger økonomisk konsulent Jacob Hangaard, Dansk Byggeri.

 

Kontakt

Økonomisk konsulent, Jacob Hangaard, Dansk Byggeri, telefon 61 66 53 58

Pressechef Helen Jensen, Dansk Byggeri, telefon 21 24 47 02

 

Loading...
Scroll til top af siden