Nyt energiforlig et skridt på vejen - energibesparelser burde vægtes højere

Dansk Byggeri ser gode takter i forhold til vedvarende energi og nye initiativer for bygninger, men savner bindende mål for energibesparelser i den nye energiaftale.

Regeringen har i dag indgået et meget bredt energiforlig om dansk energipolitik. Aftalen indebærer blandt andet afgiftslettelser, udbygning med vedvarende energi og en ændring af indsatsen for energibesparelser.

 

- Det er rigtig godt, at det er lykkes politikerne at indgå et bredt forlig. Vi savner dog en større balance mellem indsatsen for vedvarende energi og indsatsen for energibesparelser. Der er store potentialer for energibesparelser i bygninger og erhverv, og området skal prioriteres for alvor, ellers risikerer vi at gøre den grønne omstilling dyrere, end den behøver at være, siger Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri.

 

Dansk Byggeri er glad for, at parterne er blevet enige om en ny tilskudspulje med 300 millioner kroner om året til energibesparelser i erhverv og 200 millioner kroner om året til energibesparelser i bygninger. Dertil afsættes 100 millioner kroner om året målrettet energibesparelser i kommunerne, hvilket også er positivt.

 

- Energibesparelser i bygninger kommer ikke bare af sig selv. Derfor er det også vigtigt at få sat skub i energirenoveringerne af de danske bygninger. Energiafgifter og vedvarende energi har fyldt rigtig meget i debatten. Vi havde gerne set energibesparelser højere på dagsorden, men ser frem til de nye tiltag, som ligger i aftalen, siger Michael H. Nielsen.

 

Parterne har afsat finansiering, der anviser vejen til at nå en VE-andel på cirka 55 procent i 2030, og det er rigtig godt. Årlige mål for energibesparelser er desværre fraværende. Men for bygninger skal der i en strategi for renovering fastsættes ikke bindende milepæle for bygningsrenovering i 2030, 2040 og 2050. Milepælene er et godt skridt på vejen.

 

- Det er positivt, at der skal fastsættes milepæle for bygningsrenovering frem mod 2050.  Især set i lyset af, at flere analyser viser, at det samfundsøkonomisk kan svare sig at spare 30-40 procent af varmeforbruget i vores bygninger 2050. Vi havde gerne set årlige bindende mål for energibesparelser, som Danmark tidligere har haft. Vi opfordrer til, at der politisk arbejdes hen mod dette, siger Michael H. Nielsen.

 

Kontakt

Direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri, telefon 20 28 52 64, mhn@danskbyggeri.dk

Pressechef Helen Jensen, Dansk Byggeri, telefon 21 24 47 02, hje@danskbyggeri.dk

 

Loading...
Scroll til top af siden