Optimisme og pil op for dansk erhvervsliv

Samlet set er det et optimistisk dansk erhvervsliv, der har taget hul på 2018, siger Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg i en kommentar til Konjunkturbarometret fra Danmarks Statistik

Der er fremgang stort set over hele linjen i erhvervslivet.

 

- Både byggeriet og servicesektoren har positive forventninger til omsætning og beskæftigelse, mens industrien tager et lille dyk i målingen fra Danmarks Statistik. Det ændrer dog ikke på en bredt funderede fremgang i erhvervslivet, der lover godt for 2018, siger Bo Sandberg.

 

Zoomer man ind på bygge- og anlægsbranchen, så har den siden 2013 befundet sig på en opadgående formkurve. I de seneste par år især på grund af vækst i boligbyggeriet. Og i januar 2018 ligger nettotallet på 0.

 

- Byggeriets konjunkturbarometer har ellers været negativt lige siden januar 2008, så det må siges at være en mærkedag i dag, hvor nettotallet ligger på et rundt 0. Pilen ventes fortsat at pege opad, vurderer Bo Sandberg.

 

Mangel på arbejdskraft

Som en naturlig konsekvens af de senere års fremgang i byggeri og anlæg er mangel på arbejdskraft rykket op øverst på listen af udfordringer. I januar-målingen er der dog sket et lille fald – fra 28 til 25 procent - i andelen af byggevirksomheder, der begrænses i produktionen på grund af mangel på arbejdskraft.

 

- Selvom barometret er korrigeret for normale sæsonudsving, kan det ikke afvises, at vinterperioden spiller ind. Til trods for flere år med milde vintre, er 1. kvartal traditionelt det mindst travle i bygge- og anlægsbranchen. Så der er ingen grund til at tro, at udfordringen med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft er ved at gå væk af sig selv. Den er kommet for at blive, men det er også en mere positiv udfordring, end hvis der ikke var nok at lave, siger Bo Sandberg.

 

Kontakt

Cheføkonom i Dansk Byggeri, Bo Sandberg, telefon 28 50 38 19

Kommunikationskonsulent i Dansk Byggeri, Karin Skolnik, telefon 23 25 84 69

 

Loading...
Scroll til top af siden