Optimistisk erhvervsliv tager hul på 2018

Samlet set er det et optimistisk dansk erhvervsliv, der kollektivt siger: Kom bare an 2018! For byg-geriet indeholder den månedlige temperaturmåling fra Danmarks Statistik vigtige nuancer. Der er nemlig både mangel på arbejdskraft, men samtidig en ordrebeholdning, der er stabil på et moderat niveau

- Både byggeriet, industrien og i særdeleshed servicesektoren sender positive nytårsraketter ind i 2018. Netop den brede fremgang i erhvervslivet lover godt for det år, vi lige har taget hul på, siger Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg og fortsætter:

 

- Zoomer man ind på bygge- og anlægsbranchen, så har den siden 2013 befundet sig på en opadgående formkurve. I de seneste par år især på grund af vækst i boligbyggeriet. Mod forventning blev det dog ikke i 2017, at Danmarks Statistiks sammensatte, sæsonkorrigerede konjunkturindikator for bygge og anlæg røg op i det positive territorium. Men mon ikke det sker i løbet af 1. halvår af 2018.

 

I december lå nettotallet uændret på -2 ligesom i november.

 

Udsigt til tre procent vækst i byggebeskæftigelsen i 2018
- Især beskæftigelsesforventningerne trækker byggeriets forventninger opad, mens bedømmelsen af ordrebeholdningen er mere pessimistisk. Det vidner om, at der allerede har været en langvarig opgangsperiode, og at der fremadrettet ganske vist fortsat ventes vækst, men med knapt så voldsomme vækstprocenter som i de foregående år, siger Bo Sandberg, der forventer en beskæftigelsesvækst i byggeriet på tre procent i 2018 og én procent i 2019.

 

I december-målingen fra Danmarks Statistik opgøres byggevirksomhedernes gennemsnitlige ordrebeholdning til fem måneders arbejde, og ordrebeholdningen har faktisk gennem hele 2017 ligget ret stabilt på omkring fem måneders arbejde i ordrebogen.

 

28 procent af virksomhederne mangler arbejdskraft
Som en naturlig konsekvens af de senere års fremgang i bygge og anlæg er mangel på arbejdskraft rykket øverst på listen af udfordringer. I december-målingen angiver 28 procent af byggevirksomhederne rekruttering af kvalificeret arbejdskraft som største udfordring, mens 17 procent oplyser, at de ikke har tilstrækkelig efterspørgsel.

 

- Selvom arbejdsmarkedet samlet set slet ikke er så stramt som i 2006-07, er der mismatch-problemer og sektorer med betydelig mangel på kvalificeret arbejdskraft her ved indgangen til 2018. Det gælder ikke mindst byggeriet. I syv ud af landets otte arbejdsmarkedsregioner er byggeriet den branche med størst rekrutteringsudfordringer, siger cheføkonom Bo Sandberg og tilføjer:

 

- Det er dog ikke kun negativt. Et stramt arbejdsmarked er en gylden chance for at få marginaliserede grupper ind og få varigt fodfæste på arbejdsmarkedet. Kun hvis der sker en uholdbar acceleration i lønudviklingen, kan man begynde at tale om overophedning. Når det er sagt, er det vigtigt, at næsen fastholdes i reformsporet. Det er i solskinsvejr, hvor der er job at få, at man bør sætte turbo på den politiske reformproces.

 

Kontakt

Cheføkonom i Dansk Byggeri, Bo Sandberg, telefon 28 50 38 19

Kommunikationskonsulent i Dansk Byggeri, Karin Skolnik, telefon 23 25 84 69

Loading...
Scroll til top af siden