Overraskende flot omsætning i byggeriet i år

Bygge- og anlægsbranchen er en af de brancher, der har oplevet den største vækst her hjemme i omsætningen i år. Det er især hjemmemarkedet, der trækker den økonomiske vækst – både når det gælder privatforbruget og investeringer, ikke mindst i byggeriet.

Bygge- og anlægsbranchen har præsteret en vækst i omsætningen på det danske marked på syv procent siden januar. Det viser Danmarks Statistiks nye tal for omsætningen i årets fire første måneder, der er baseret på virksomhedernes indberetninger af moms.  

 

 

- Statistisk er vi ganske vist ikke nået så langt ind på året. Men foreløbig har 2018 været kendetegnet af skuffende eksport. Derfor er det så meget desto vigtigere, at der er godt tryk på kedlerne på hjemmemarkedet, siger Bo Sandberg, cheføkonom i Dansk Byggeri.

 

 

Moderat vækst

- Det samlede erhvervsliv præsterede en vækst i omsætningen på 2,9 procent i årets første fire måneder sammenlignet med samme periode sidste år. Det må karakteriseres som en moderat vækst, men dog markant bedre end eksporten, der bevægede sig baglæns, siger cheføkonomen.

 

 

Dansk Byggeri har på baggrund af Danmarks Statistiks tal beregnet, at det især er finanssektoren der med en vækst i omsætningen på 13,4 procent, videnservice med 7,6 procent og bygge og anlæg med syv procent, der foreløbig har oplevet fremgang i den indenlandske omsætning i år. Opgjort i kroner og ører, har byggeriet foreløbig omsat for fem mia. kr. mere på hjemmemarkedet i 2018 end i jubelåret 2017.

 

 

Byggeriet trodsede vinterens sne og kulde

- Byggeriet er blandt de vigtigste vækstdrivere i det økonomiske opsving, da det er en branche med noget større volumen og beskæftigelse end fx finanssektoren, siger Bo Sandberg.

 

 

- Vinteren er nok trængt langt tilbage i erindringen nu. Men med tanke på, at Danmark var dækket af en sibirisk isvinter i februar, marts og et stykke ind i april, er det faktisk imponerende, at bygge og anlæg alligevel har præsteret en foreløbig vækst i omsætningen på syv procent i årets fire første måneder. Det er en kombination af boligbyggeri, boligrenoveringer og superhospitaler, der skubber på denne positive udvikling i branchen, siger Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg.

 

 

Kontakt

Cheføkonom Bo Sandberg, bsa@danskbyggeri.dk, telefon 28 50 38 19

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02

Loading...
Scroll til top af siden