Pengene fosser ind i statskassen

Dansk økonomi har fortsat udfordringer - fx lav produktivitet og adgang til kvalificeret arbejdskraft - men de offentlige finanser er ikke en af dem. I 2017 har der været et fejlskøn på den offentlige saldo på 54 milliarder kroner, svarende til godt 2,5 procent af bruttonationalproduktet

- I begyndelsen af 2017 var det officielle skøn fra regeringen, at den offentlige saldo i 2017 ville lande på -33 milliarder kroner. Nu er regnskabet gjort op, og de offentlige finanser landede i stedet med et pænt plus på 21 milliarder kroner. Det vil sige, at det officielle skøn var 54 milliarder kroner for pessimistisk, og tilmed var også fortegnet forkert, siger Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg.

 

- Og ikke nok med det. 2017 er blot det seneste i en række på otte år, hvor de offentlige finanser systematisk har udviklet sig bedre end skønnet. Pengene fosser ganske enkelt ind i statskassen, siger Bo Sandberg.

 

Samlet for perioden 2010-2017 er der kommet 317 milliarder kroner mere ind i statskassen, end de skiftende regeringer havde budgetteret med.

 

- Med så gode konjunkturer, som vi har i dansk økonomi – og som vi havde i 2017 - bør der også kunne skabes overskud på de offentlige finanser. Men når der de seneste otte år er kommet 317 milliarder kroner mere i kassen end forventet, så sætter det trods alt også fx manglende prioritering af vejvedligeholdelse, infrastrukturinvesteringer og den slags i relief, siger cheføkonomen.

 

Fejlskønnet var katastrofalt i de første år efter finanskrisen

- Den gode nyhed er dog, at fejlskønnet reelt ikke har så stor effekt på den aktuelle økonomiske politik, da det alligevel ikke er de offentlige finanser, men snarere bolig- og arbejdsmarkedet, der i øjeblikket lægger bindinger på den førte finanspolitik.

 

- Den dårlige nyhed er, at fejlskønnene set i bakspejlet var decideret katastrofale i perioden 2011-2013, hvor vi blandt andet aldrig skulle have haft en henstilling fra EU, hvor den såkaldte Genopretningspakke gjorde mere skade end gavn, og hvor de skiftende regeringer i det hele taget førte en for stram finanspolitik, siger Bo Sandberg.

 

Resultatet var en unødigt lav vækst og beskæftigelse i dansk økonomi 2011-2013 - og det er et efterslæb i vækst fx i forhold til Sverige og Tyskland, som vi stadig slæber rundt på som en klods om benet.

 

I den vedhæftede figur ses en oversigt over den skønnede og faktiske udvikling i den offentlige saldo 2010-2018.

 

Kontakt

Cheføkonom i Dansk Byggeri, Bo Sandberg, telefon 28 50 38 19

Kommunikationskonsulent i Dansk Byggeri Karin Skolnik, telefon 23 25 84 69

Loading...
Scroll til top af siden