Pengene til renovering af ghettoer skal ikke tages fra Landsbyggefonden

Dansk Byggeri er bekymret over, at regeringen lægger op til at bruge penge fra Landsbyggefonden til at renovere socialt udsatte boligområder. Af regeringens ghettoudspil, fremgår det, at man vil øremærke 12 mia. kroner fra Landsbyggefonden til formålet. Men Dansk Byggeri appellerer til, at man finder pengene et andet sted.

- Regeringens forslag om at renovere ghettoer og socialt udsatte områder, er det helt rigtige håndtag at dreje på, hvis områderne skal løftes og tiltrække nye typer af beboere. Det bakker vi fuldt op om. Men pengene i Landsbyggefonden er indbetalt af lejere i almennyttige boliger. Hvis man tager pengene der fra, vil det gå ud over renoveringen af andre boligområder og dermed skabe en ond cirkel, siger chefkonsulent Anne Gram, Dansk Byggeri.

 

Hvis man følger regeringens forslag og øremærker 12 mia. kroner ud af 21 mia. kroner til renovering af ghettoer, er der kun godt en milliard kr. til overs om året de næste otte år til at renovere alle andre almennyttige boliger i Danmark. Det beløb er ikke engang tilstrækkeligt til at dække den nuværende kø af renoveringsprojekter i den almene sektor.

 

- Hvis man bruger så mange af Landsbyggefondens penge på de sociale udsatte boligområder, kan det være med til at trække de andre velfungerende almene boligområder ned i en negativ spiral. Når de ikke vedligeholdes og renoveres, falder efterspørgslen. De beboere, der har mulighed for at flytte, vil søge efter en mere attraktiv bolig. Og risikoen er, at de, der bliver tilbage, er nogen, der ikke har mulighed for at flytte. Manglende vedligehold og forfald i ellers velfungerende boligområder kan altså omdanne dem til mere socialt udsatte områder. For renovering og vedligehold har, som regeringen også selv peger på, en betydning for, hvor attraktivt et område er at bo i, siger Anne Gram.

 

Dansk Byggeri mener, at en god løsningsmodel kunne være, at oprette en renoveringspulje til ghettoområder og andre socialt belastede områder.  

 

- Vil man ghettoernes udfordringer til livs gennem renovering, er det nødvendigt, at staten målretter penge til det. Her kan man med fordel lade sig inspirere af den nedrivningspulje, der findes for faldefærdige huse i landdistrikter og som til dels finansieres af staten. En tilsvarende model for strategisk renovering i ghettoerne, vil være langt mere hensigtsmæssig, uden at det efterlader de almene boliger landet over med et efterslæb, når det gælder vedligeholdelse, siger chefkonsulent Anne Gram, Dansk Byggeri.

 

Kontakt:

Chefkonsulent Anne Gram, ang@danskbyggeri.dk, tlf: 26 19 00 77

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, tlf: 21 24 47 02

Loading...
Scroll til top af siden