Plads til forbedring med det nye tilsyn på byggepladserne

Dansk Byggeri mener, at det er positivt, at forsøgsordningen med det nye tilsyn på byggepladserne fortsætter. Men der er plads til forbedring.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og partierne i arbejdsmiljøforligskredsen har aftalt at forlænge et forsøg med et nyt byggepladstilsyn, der skal nedbringe ulykker og nedslidning i byggeriet. Dansk Byggeri mener, at det er positivt, at forsøgsordningen fortsætter, men opfordrer Arbejdstilsynet til at målrette påbuddene mere end det sker i dag.

 

- Bygge- og anlægsvirksomhederne er meget optaget af at forebygge ulykker og nedslidning i byggeriet, og mange gør allerede en stor indsats for at forbedre arbejdsmiljøet, siger arbejdsmiljøchef Mette Møller Nielsen, Dansk Byggeri.

 

Hun nævner blandt andet projektet Bam-bus, som lige har fået flere ressourcer. Her hjælper Dansk Byggeri sammen med 3F virksomheder og ansatte over hele landet med at holde fokus på arbejdsmiljø og med at sikre, at viden om gode løsninger bliver delt på tværs af branchen.

 

- Initiativet med de nye byggepladstilsyn er godt, fordi Arbejdstilsynet tager højde for alle aktører på byggepladserne. Vi er glade for, at det også gælder bygherrerne, som har det overordnede ansvar, fordi det er dem, der bestiller byggeriet. Men når nu vi ved, at en tredjedel af arbejdsulykkerne stammer fra projekteringen og planlægningen, så håber vi, at de uanmeldte besøg også vil komme til at omfatte arkitekter, ingeniører og andre projekterende, siger Mette Møller Nielsen.

 

I dag bruger arbejdsgiverne mange ressourcer på opfølgningsbesøg, når der er givet et påbud. Dansk Byggeri håber, at det bliver mere smidigt med tiden.

 

- Vi opfordrer Arbejdstilsynet til at målrette påbuddene mod dem, der har ansvaret. Hvis der for eksempel er noget galt med en adgangsvej til en byggeplads, så får alle dem, der færdes på vejen i dag et påbud. I sådanne tilfælde kunne Arbejdstilsynet nøjes med at give påbuddet til den, der er ansvarlig for adgangsvejen, siger arbejdsmiljøchef Mette Møller Nielsen, Dansk Byggeri.

Loading...
Scroll til top af siden