Politikere, hvad venter I på? Investér nu i veje, broer og jernbaner

Debatindlæg af adm. direktør og formand for Dansk Infrastruktur Jesper Arkil, Arkil Holding A/S og adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri. Bragt i Berlingske den 23. november 2018

 

Det går godt i byggeriet. Der bliver bygget nyt og renoveret på livet løs. Beskæftigelsen stiger, der er rift om de gode folk og medierne beretter om, at det er blevet sværere at få fat i en dygtig håndværker. Men tillad os at ødelægge lidt af den gode stemning. Virkeligheden er nemlig langt mere nuanceret. I en del af bygge- og anlægsbranchen er armene for længst kommet ned.

 

De selskaber, der anlægger og vedligeholder veje, arbejder med jernbanen og projekterer og bygger broer går svære tider i møde.  Mens ordrebøgerne, omsætningen og beskæftigelsen ventes at stige i andre dele af branchen, er der hos de fleste anlægsentreprenører nu udsigt til langt færre ordrer på hjemmemarkedet - med faldende omsætning og afskedigelser til følge.

 

Karakteristisk for anlægsentreprenørerne er, at langt de fleste ordrer herhjemme kommer fra det offentlige. Men rigtig mange af de store vej- og baneprojekter er enten færdige, meget tæt på at blive afleveret eller sat i bero.

 

Samtidig er der stort set intet at hente i regeringens forslag til finanslov, og der er udsigt til næsten en halvering af investeringerne på vej- og baneområdet de næste tre år. En nedgang, der vil trække tunge spor i anlægsbranchen og en udvikling, der kunne være undgået, hvis danske politikere havde mod og vilje til at planlægge ud over næste folketingsvalg og udarbejde langsigtede planer for investeringerne i infrastrukturen 10-20 år frem. 

 

Folketinget bruger anlægsbranchen til at regulere konjunkturerne.  Og det kan hverken virksomhederne, medarbejderne eller de borgere, der lever med længere køer, forsinkelser og lange transporttider, være tjent med. En analyse, tænketanken Kraka har lavet for Dansk Byggeri, viser, at der ligger rentable vej- og broprojekter for over 110 mia. kr. og venter. Projekter, hvor gevinsten ved blandt andet sparet transporttid ligger pænt højere end det, som det koster at anlægge dem.

 

Statens egne beregninger viser desuden, at det vil koste samfundet over ti mia. kr. at udskyde anlæggelsen af den midtjyske motorvejskorridor og fire andre større infrastrukturprojekter i ti år.

 

Så hvad venter vi på? 

 

Når man driver en virksomhed er stabilitet alfa og omega. Det dramatiske dyk i ordrebøgerne, som anlægsentreprenørerne kan se frem til de kommende år, er gift for hele branchen, der bliver tvunget til at sige farvel til dygtige erfarne medarbejdere. De kompetencer, der dermed forsvinder fra branchen, kan blive uhyre vanskelige at erstatte igen.

 

I Norge og Sverige har man planer for investeringer i infrastrukturen frem mod 2030 på mere end hhv. 1.000 og 600 mia. kr. Herhjemme har vi en udtømt plan fra 2009 og en stort set tom Infrastrukturfond. Derfor er vores opfordring til samtlige medlemmer af det nuværende – og kommende – Folketing: Sæt jer nu ned og bliv enige om en langsigtet plan for vores infrastruktur!Loading...
Scroll til top af siden