Rekrutteringsrapport antænder ingen skovbrand på arbejdsmarkedet

Fem års fremgang på byggeriets arbejdsmarked har logisk nok bragt mangel på kompetente medarbejdere øverst på dagsordenen. Ny halvårsrapport fra STAR viser ifølge Dansk Byggeri, at udfordringen er alvorlig, men trods alt fortsat håndterbar.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har offentliggjort sin halvårsrapport over rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked.

 

- Den nye rekrutteringsrapport bekræfter det billede, der viste sig i efteråret, hvor der ifølge STAR skete en markant stigning i antal forgæves rekrutteringer inden for bygge og anlæg. Samme billede går igen i Danmarks Statistiks månedlige konjunkturbarometer, og Dansk Byggeris egne medlemmer har også længe peget på mangel på kompetente medarbejdere som største udfordring, siger cheføkonom Bo Sandberg.

 

- Dermed må det efterhånden konkluderes, at byggeriets arbejdsmarked strammer til, siger cheføkonomen.

 

Antallet af forgæves rekrutteringer på det samlede arbejdsmarked befinder sig fortsat på et moderat niveau på 16.800 i 1. halvår 2018. Til sammenligning var der næsten 60.000 forgæves rekrutteringer i 2007.

 

Mere bred arbejdskraftmangel end tidligere
For et halvt år siden skilte byggeriet sig ud som den branche med klart størst rekrutteringsudfordringer. Men nu er der en efterhånden en mere bred arbejdskraftmangel i erhvervslivet.

 

- Bygge og anlæg topper listen. Men i det mindste ligger andelen af byggevirksomheder, der har oplevet forgæves rekrutteringer, stabilt på 12 procent. I alt har der i foråret 2018 været 2.910 forgæves rekrutteringer i byggeriet. Det svarer til moderate 1,8 procent af branchens beskæftigelse, og den andel ligger kun lidt højere end andre brancher på arbejdsmarkedet, konstaterer Dansk Byggeris cheføkonom.

 

 - Samtidig bemærkes det, at bygge og anlæg nu ”kun” topper den opfattede rekrutteringsudfordring i tre ud af landets otte arbejdsmarkedsregioner. I efteråret var det faktisk i syv ud af de otte regioner. Men mon ikke den usædvanligt hårde vinter i februar og marts spiller ind her og har lagt en dæmper på de forgæves rekrutteringer i byggeriet?

 

Marginaliserede grupper ind

- Så langt øjet rækker, er rekruttering af kvalificeret arbejdskraft byggeriets største udfordring. Man skal dog samtidig huske på, at et stramt arbejdsmarked er en gylden chance for at få marginaliserede grupper ind og få varigt fodfæste på arbejdsmarkedet, hvilket i høj grad allerede er sket i byggeriet. Men der skal sættes yderligere turbo på jobcentrenes indsats for at få de sidste ledige - og også meget gerne flere af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere - i job, siger Bo Sandberg.

 

- Så længe den årlige lønudvikling ligger stabilt mellem 2,5 og 3 procent, er konklusionen, at byggeriets arbejdsmarked ikke er overophedet. Men det er afgørende, at vi har adgang til udenlandsk arbejdskraft. Vi kan for eksempel ikke undvære de over 5.000 årsværk, polakkerne bidrager med, siger Bo Sandberg.

 

Kontakt

Cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri, telefon 28 50 38 19

Kommunikationskonsulent i Dansk Byggeri Karin Skolnik, telefon 23 25 84 69

Loading...
Scroll til top af siden