Ringene spreder sig på boligmarkedet

Ved indgangen til sommerferien ser det godt ud for det danske boligmarked. Dansk Byggeri glæder sig især over, at ringene spredes fra flere års fremgang i hovedstaden og Århus til resten af landet, ikke mindst Region Syddanmark. Og at det også smitter af på renoveringerne.

Priserne stiger. Ifølge Danmarks Statistik er ejerlejligheder blevet 7,2 procent dyrere fra 1. kvartal 2017 til 1. kvartal i år. Mens enfamiliehusene er steget med 4,9 procent.

 

- Det er positivt, at ringene spreder sig på hele boligmarkedet, og at der nu er fremgang i alle regioner. I Region Syddanmark er priserne steget mest på ejerlejligheder med hele 9,3 procent. Også når man ser på prisudviklingen for enfamiliehuse, ligger Region Syddanmark over landsgennemsnittet med et plus på seks procent, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

 

Der er dog stadig enkelte områder, hvor priserne på enfamiliehuse endnu ikke er tilbage på niveauet fra før finanskrisen.

 

- Vest- og Sydsjælland inklusiv Lolland-Falster er oppe på 89 procent af 2006-niveauet. Så der er bestemt fortsat mulighed for at gøre en god bolighandel mange steder i Region Sjælland. Lidt mere overraskende er det, at parcelhusene i Nordsjælland prismæssigt også ”kun” er på 92 procent af 2006-niveauet, siger Bo Sandberg.

 

Stagnation i antal bolighandler – på højt niveau
Danmarks Statistik opgør også, hvor mange ejendomme, der bliver solgt. Og efter flere år i træk med tocifret procentvis vækst, har antallet af ejendomssalg nu stabiliseret sig på forholdsvist højt niveau.

 

- Der blev i 1. kvartal i år handlet 23.900 boliger. Det er 2,5 procent færre end i samme kvartal året før. Dette gennemsnit dækker over en fortsat beskeden stigning på parcelhusområdet, og et fald på 10 procent for ejerlejligheder. Vi ser nu en vis mætning på markedet for ejerlejligheder og en klar effekt af de strammere låneregler, der trådte i kraft efter nytår, siger Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg.

 

Et sundt boligmarked fører renovering med sig
Selv om antallet af bolighandler nu tilsyneladende har stabiliseret sig, så befinder aktiviteten på boligmarkedet sig på et historisk ganske højt niveau – og det er godt nyt for byggebranchen.

 

De fleste boligkøbere vælger at renovere og optimere boligen i forbindelse med huskøb. Ifølge en ny undersøgelse fra dørproducenten Sweco, får 48 procent af danskerne malet, når de flytter i ny bolig. Mens hele 14 procent giver boligen et større løft ved at skifte køkkenet ud, når de køber hus.

 

-  En høj og stabil aktivitet på boligmarkedet udgør den vigtige rugbrødsbund for den del af byggebranchen, der renoverer boliger, og der er også en generel tendens til, at der bliver energirenoveret mere. Det er afgørende, at de mange renoveringer udføres professionelt på det hvide marked, blandt andet af hensyn til bygningernes standard. Derfor har vi i Dansk Byggeri kæmpet så indædt for, at der fortsat skal være et økonomisk incitament for forbrugerne til at benytte håndværkerfradraget, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri

 

Kontakt

Cheføkonom Bo Sandberg bsa@danskbyggeri.dk, telefon 28 50 38 19

Pressechef Helen Jensen hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02

 

 

Loading...
Scroll til top af siden