SF og Dansk Byggeri: Lad kommuner låne millioner til bedre indeklima på skoler

Når en del af skoleeleverne starter på et nyt skoleår efter sommerferien på mandag, bliver det i klasseværelser med ventilation, der ikke lever op til lovkravene, for høje temperaturer og skimmelsvamp i hjørnerne. På hver femte af de skoler, Arbejdstilsynet kontrollerede sidste år, var den gal med indeklimaet. Det er under al kritik, mener SF og Dansk Byggeri, der er klar med et fælles forslag til at rette op på situationen.

 

 SF og Dansk Byggeri vil have oprettet en lånepulje for kommunerne med penge, der skal reserveres til at forbedre indeklimaet i folkeskolerne. Kommunerne skal kunne bruge pengene til at forhindre, at temperaturen i klasselokalerne er er for høj eller lav, at eleverne sidder i støjfyldte lokaler med dårlig luft, akustik eller dårligt lys.   

 

 Dansk Byggeri er enig. En undersøgelse fra Realdania viser, at ni ud af ti klasseværelser i løbet af dagen indeholder CO2 mængder, der er større end de tilladte grænseværdier. Det er uacceptabelt, mener Dansk Byggeris adm. direktør Lars Storr-Hansen.

 

 - Det kan ikke være meningen, at elever og lærere risikerer at blive syge af at opholde sig på skolerne. Mange af folkeskolerne er over 40 år gamle og er ikke blevet vedligeholdt, som de burde. Vi ved fra utallige projekter, hvordan renoveringer både ind- og udvendig på bygningerne kan skabe bedre indeklima og gøre en markant forskel, siger Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri.

 

God samfundsøkonomi i indeklima-pulje

SF og Dansk Byggeri foreslår, at kommunerne tilsammen får lov til at låne 200 millioner kroner ekstra om året, som målrettet skal bruges til at forbedre indeklimaet i folkeskolerne, og som ikke skal være en del af kommunernes anlægsloft. Det skal forhindre, at kommunerne i deres anlægsbudgetter er tvunget til at vælge mellem hullede cykelstier og iltfattige matematiktimer.

 

 Flere undersøgelser fra DTU, viser, at der er god samfundsøkonomi i at skabe et bedre miljø for læring på landets folkeskoler. Men DTU er kommet frem til, at ventilationen i mere end halvdelen af klasselokalerne er utilstrækkelig.  

 

- Politikere snakker meget ofte om indholdet i folkeskolen, men vi må bare ikke overse vigtigheden i skolerne som den fysiske ramme, der skal være i orden for at kunne lave godt indhold. Bygningerne skal også følge med, siger Pia Olsen Dyhr.

 

 Og det kan have store konsekvenser for eleverne at opholde sig i de usunde lokaler.

 

 - Flere undersøgelser slår fast, at luftforurening i klasseværelserne og på gangene i de danske folkeskoler har alvorlige konsekvenser ikke bare for børnenes sundhed, men også for deres indlæring. Og skal man sige det lidt højtideligt, er en investering i et ordentligt indeklima i skolerne derfor også en investering i Danmarks fremtid, siger Dansk Byggeris adm. direktør Lars Storr-Hansen.

 

 

Kontakt

Adm. direktør Lars Storr-Hansen, lsh@danskbyggeri.dk, 41 19 33 04 

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, 21 24 47 02

 

 

 

 

Loading...
Scroll til top af siden