Sommerstemningen har ikke helt indfundet sig i byggeriet

Selv om det er 28-30 grader uden for, og byggeriet nu i fem år har befundet sig på en opadgående kurve, er virksomhederne ikke kommet i sommerstemning endnu. Dansk Byggeris Cheføkonom Bo Sandberg er dog optimist

Bygge- og anlægsbranchens forventninger er samlet i det såkaldte sammensatte konjunkturindikator, som har overraskende svært ved at komme op i det positive territorium.

 

- Fra april til maj steg Danmarks Statistiks indikator ganske vist fra et nettotal på minus 4 til nu minus 1, men der mangler lige det sidste, siger Bo Sandberg.

 

Nettotallet i Danmarks Statistiks konjunkturindikator dannes ved at trække virksomhedernes negative bedømmelser fra de positive. Og der er gode udsigter til, at tallet vil stige.

 

- Mon ikke den sammensatte konjunkturindikator i byggeriet formår at kravle op i det positive felt senere på sommeren? Der er en ret stabil fremgang i bygge- og anlægsbranchen, særligt trukket af boligbyggeriet, siger Dansk Byggeris cheføkonom.

 

- I Danmarks Statistiks konjunkturbarometer kommer optimismen blandt andet til udtryk ved, at bygge- og anlægsranchens ordrebeholdning stille og roligt bevæger sig i positiv retning. I maj var der i gennemsnit 5,6 måneders arbejde i ordrebøgerne.

 

Mangel på medarbejdere

Som en naturlig konsekvens af de senere års fremgang i bygge og anlæg, er manglen på medarbejdere rykket øverst op på listen over udfordringer. I maj blev 26 procent af byggevirksomhederne begrænset i produktionen pga. mangel på arbejdskraft, mens halvt så mange, 13 procent, bremses af mangel på efterspørgsel.

 

- I øjeblikket har den opfattede mangel på medarbejdere stabiliseret sig på det forholdsvis høje niveau omkring 25 procent. Og der er ingen grund til at tro, at udfordringen med at skaffe kvalificerede medarbejdere er ved at gå væk af sig selv. Den er kommet for at blive og vil formentlig stige igen senere på året. Men det er jo en mere positiv udfordring end hvis, der ikke var nok at lave, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

 

Cheføkonom Bo Sandberg, bsa@danskbyggeri.dk, telefon 28 50 38 19

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02

Loading...
Scroll til top af siden