Stigende produktivitet i byggeriet på bedst tænkelige tidspunkt

Bygge- og anlægsvirksomhederne er blevet mere effektive. Værdien af den samlede produktion i byggeriet var sidste år den største siden før finanskrisen – med over 23.000 færre medarbejdere i dag end i 2007, viser tal fra Danmarks Statistik.

Produktiviteten udtrykker, hvor meget en branche producerer pr. arbejdstime. Og det er gået frem ad inden for byggeriet.

 

Ifølge Danmarks Statistik overhalede byggeriet det samlede erhvervsliv i produktivitetsvækst sidste år. Tallene viser, at produktiviteten pr. time steg med 0,9 procent i erhvervslivet generelt og med 1,1 procent i bygge- og anlægsbranchen.

 

- Netop i en tid hvor der begynder at være pres på arbejdsmarkedet, og virksomhederne får sværere ved at finde de rette medarbejdere, er det en god nyhed, at vi i gennemsnit får lidt mere ud af hver enkelt arbejdstime også i byggeriet, siger Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg.

 

Færre ansatte og arbejdstimer

Men udviklingen i produktiviteten i et enkelt år kan svinge meget. Samtidig er der fortsat problemer med at måle tallet helt præcist. Derfor har Dansk Byggeri set på en lidt længere periode, nemlig udviklingen over de seneste ti år.

 

- Der er kraftige indicier på en forbedret produktivitet i byggeriet. Opgjort i faste priser, producerede bygge og anlæg i 2017 godt og vel lige så megen produktionsværdi som i 2007 – men med 23.100 færre beskæftigede end dengang. Og det er naturligvis med til at mindske de udfordringer, der er med at skaffe kvalificerede medarbejdere, siger Bo Sandberg.

 

Samme resultat viser sig, hvis man opgør udviklingen i antal præsterede arbejdstimer. Sidste års produktion blev præsteret med 12,5 procent færre arbejdstimer end i 2007.

 

- Når det er lykkedes for byggeriet at hæve produktiviteten – især siden 2010 – skyldes det blandt andet, at bygge- og anlægsvirksomhederne er blevet bedre til at bruge digitale løsninger, og at de tilrettelægger arbejdet smartere og mere effektivt end tidligere, siger Bo Sandberg.

 

Produktivitetstallene er blevet lidt mere pålidelige

Tilbage i 2013 konkluderede Produktivitetskommissionen, at tallene for byggeriets produktivitet nærmest var ubrugelige. Men efter flere års arbejde i Danmarks Statistik er de i 2015, 2016 og til dels 2017 så meget forbedret, at man nu igen kan bruge dem, om end med forsigtighed.

 

- Konkret har Danmarks Statistik i samarbejde med branchen indarbejdet nye datakilder, bl.a. regnskabsstatistik og oplysninger om underentrepriser. Vi har nu en opgørelse over produktiviteten, der bedre afspejler markedsværdien og dermed kvaliteten af byggeriet end tidligere tiders opgørelser, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

 

Cheføkonom Bo Sandberg, bsa@danskbyggeri.dk, telefon 28 50 38 19
Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02

Loading...
Scroll til top af siden