Tæt på ny teknologi – en evolution er i fuld gang

Debatindlæg af direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri. Bragt i Licitationen den 8. august 2018

Robotter, droner 3D print, digitale data, visualisering og big data er blot nogle af de nye teknologier, som byder sig til inden for bygge- og anlægsbranchen. Der kommer mange bud på ny teknologi, der kan effektivisere produktionen. Og mange nye muligheder, når det gælder anvendelse af ny teknologi, når i de bygninger eller anlæg, der bygges. Der kommer med andre ord teknologi i alt.

 

Mange nye muligheder

Teknologi giver et væld af muligheder. For eksempel robotter til at udføre støjende eller støvende og nedslidende arbejde. Droner til inspektion. Eller teknologi, der bygges ind i bygninger, som leverer data, der kan bruges til at optimere drift og service. Den fjerde industrielle revolution ruller ind over bygge- og anlægsbranchen og giver et væld af nye muligheder – det har branchen valgt med et enkelt begreb at betegne BUILD 4.0.

 

En række af bygge- og anlægsbranchens virksomheder har på forskellig vis taget den nye teknologi i brug. Nogen for at optimere byggeprojekterne og forberede en effektiv produktionsproces. De anvender VDC – Virtuel Digital Construction. De bygger populært sagt byggeriet to gange, først digitalt og derefter i virkeligheden. Andre bruger ny teknologi til at visualisere byggeprojekter for brugere og bygherrer med det formål at optimere løsninger og funktionalitet. Andre igen har kastet sig over mulighederne i at indsamle store datamængder – big data - fx erfaringer med brug af bygninger, bygningers ressourceforbrug, indeklima osv. Her med det formål at optimere driften af bygningerne  eller blive klogere i forhold til næste generation af bygninger. Og der kunne nævnes mange flere eksempler.

 

Muligheder præsenteres i øjenhøjde

For at præsentere nogle af de mange muligheder, som ny teknologi giver, er Dansk Byggeri, TEKNIQ, BAT kartellet, Arkitektskolen i Aarhus, InnoBYG og Teknologisk Institut gået sammen om en række arrangementer, der har fået titlen ”TÆT PÅ ny teknologi” - Build 4.0. Der sættes i efteråret 2018 ved fem regionale arrangementer fokus på anvendelse af ny teknologi, som åbner nye markedsmuligheder for byggeriets aktører, eller som skaber nye løsninger for branchens kunder.

 

Deltagerkredsen ved ”TÆT PÅ ny teknologi – BUILD 4.0” er bred, og arrangementet henvender sig til byggeriets professionelle aktører lige fra bygherrer og rådgivere til de udførende virksomheder og deres medarbejdere. Vi har inviteret en lang række leverandører af ny teknologi og service til at præsentere teknologien i øjenhøjde. Herudover vil der være oplæg fra aktører i branchen, der har taget ny teknologi til sig og anvender det i deres hverdag. Med udstillerne og de korte oplæg er det vores håb, at vi dels kan give inspiration til at tage ny teknologi i brug, dels kan udfolde de mange muligheder, der ligger og venter med ny teknologi.

 

Den teknologiske evolution er i fuld gang – kom og tag del i den!

Se mere om TÆT PÅ ny teknologi – BUILD 4.0 på www.build 40.dk

Loading...
Scroll til top af siden