Tilbagerulning på det digitale område

Dansk Byggeri mener, at det er ærgerligt, og at det kan udfordre den digitale udvikling, når Bygningsstyrelsen fremover ikke vil udbyde styrelsens byggeprojekter med oplysninger om de mængder, der skal konkurreres ud fra

Siden 2007 har det været praksis, at større byggeopgaver, der udbydes af statslige og kommunale bygherrer, skal udbydes med mængder. Kravet er reguleret af IKT-bekendtgørelsen, som er en del af lov om offentlig byggevirksomhed og har skullet sikre udvikling og implementering af digitale arbejdsmetoder hos alle parter i byggeriet – bygherrer, rådgivere og udførende virksomheder. Bag IKT bekendtgørelsen ligger et overordnet mål om at effektiviserer det samlede byggeri, ved at der implementeres digitale arbejdsmetoder i hele byggeriets værdikæde.

 

For de udførende virksomheder ligger der et stort arbejde i at opgøre mængder i en tilbudsproces, og kravet om, at der udbydes med mængder, har givet større sikkerhed, idet der ikke konkurreres på evnen til at opmåle og fastlægge mængderne i et projekt, men derimod på prisen for materialer og arbejdets udførelse. Usikkerheden om opgørelse af mængder bliver med styrelsens ændring igen en del af det, der konkurreres på. Det er ikke godt for udviklingen af byggeriets produktivitet. 

 

Bekymring for den digitale udvikling

Selv om Bygningsstyrelsen tilkendegiver, at der er tale om ”en midlertidig udbudsteknisk begrænsning”, er der grund til bekymring for den digitale udvikling. Videreudviklingen af et ”tilstrækkeligt teknisk grundlag i form af en fælles prisklassifikation for hele byggebranchen”, som Bygningsstyrelsen efterlyser, kan sætte udviklingen på pause. Som vi har forstået baggrunden for udmeldingen, knytter budgetusikkerheden sig primært til prissætning af de tekniske installationer som fx ventilationsanlæg. Derfor bør der hurtigst muligt sættes ind med de nødvendige afklaringer på dette område - og ikke sættes en stopper for den generelle fornuftige proces med oplysninger om udbudte mængder.

 

I styrelsens opgørelse af den økonomiske gevinst ved at anvende udbud med mængder er der tilsyneladende ikke taget højde for alle de omkostninger, der medgår hos de udførende virksomheder. Det er unægtelig mere effektivt, at der konkurreres på oplyste mængder som én part fremskaffer, frem for at alle bydende skal bruge tid på at bestemme de mængder, der skal gives tilbud ud fra.

 

Dansk Byggeri kan kun opfordre Bygningsstyrelsen til meget hurtigt at få samlet de parter, der kan videreudvikle det tekniske grundlag for at udbyde byggeprojekter med mængder, således at der er entydige grænseflader i udbudsprojekterne.

 

Vi noterer os, at Bygningsstyrelsen fortsat vil arbejde med udvikling af det digitale byggeri. Det er trods tilbagerulningen positivt og flugter med den plan om at udarbejde en strategi for det digitale byggeri, som netop er meldt ud som en del af regeringens strategi for det digitale Danmark.

 

Kontakt

Direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri, telefon 20285264

Pressechef Helen Jensen, Dansk Byggeri, telefon 21244702

Loading...
Scroll til top af siden