To kommuner løber med halvdelen af befolkningstilvæksten

Det seneste år er der kommet 27.000 nye indbyggere i Danmark. Men de er langt fra ligeligt fordelt. Mere end halvdelen af befolkningstilvæksten er sket i to kommuner, København og Aarhus. Derfor er der behov for nye boliger her, mener Dansk Byggeri.

 

Gennem de seneste mange år er befolkningen vokset kraftigt i de største byer. En opgørelse, Dansk Byggeri har lavet på baggrund af nye tal fra Danmarks Statistik, viser, at tilvæksten først og fremmest er sket i Danmarks to største byer. I København og Aarhus kommuner er befolkningstallet steget med over 16.000 fra 4. kvartal 2017 til 4. kvartal i år.

 

Brug for nye boliger

I medierne er der en debat i øjeblikket om, hvorvidt vi er inde i et byggeboom, og om der bliver bygget for meget. Men det afviser Dansk Byggeri.

 

- Der bliver bygget mange huse og lejligheder i øjeblikket, men der er altså også behov for dem. Når befolkningen i København hvert år er steget med 10.000 indbyggere gennem en årrække, opstår der altså et kæmpe behov efter nye boliger. Derfor vurderer vi, at der ikke bliver bygget flere boliger, end markedet kan bære, siger analysechef Andreas Fernstrøm, Dansk Byggeri.

 

Jo større kommuner, jo flere nye indbyggere

Samlet set er befolkningen herhjemme steget med 0,5 procent det seneste år. Og det generelle billede er, at befolkningen stiger mest i de største kommuner.

 

Hvis man opdeler de danske kommuner efter størrelse, ser man, at indbyggertallet det seneste år er steget med 1,2 procent i de syv største danske kommuner med mere end 100.000 indbyggere, mens det eksempelvis kun er steget med 0,1 procent i kommuner med 30.000-50.000 indbyggere.

 

-  Udviklingen viser, at urbaniseringen er kommet for at blive. Men det er ikke sådan, at de mindre kommuner bliver affolket, for der sker også en flytning internt i kommunerne i de her år. I mange store provinsbyer som for eksempel Skanderborg, Hillerød og Silkeborg er der kommet flere indbyggere de seneste år, siger analysechef i Dansk Byggeri Andreas Fernstrøm.

 

Han understreger, at udviklingen stiller store krav til kommunerne om at øge servicen, også over for de lokale virksomheder, der skaber arbejdspladser og grobund for økonomisk vækst, - som giver de enkelte kommuner råd til at yde en bedre service over for borgerne. 

 

Kontakt

Analysechef Andreas Fernstrøm, afe@danskbyggeri.dk, 21 26 66 34

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, 21 24 47 02

Loading...
Scroll til top af siden