Vækst i omsætningen på 6,6 procent i byggeriet i 2017

Dansk økonomi er inde i et bredt funderet opsving. Især hjemmemarkedet er i en god gænge med en vækst i omsætningen på 4,4 procent i det samlede erhvervsliv og på 6,6 procent i byggeriet i 2017

- I øjeblikket er det især hjemmemarkedet, der trækker den økonomiske vækst i Danmark. Det gælder både privatforbruget og investeringerne, ikke mindst i byggeriet.

 

Det siger Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg i en kommentar til omsætningsstatistikken fra Danmarks Statistik for december med en samlet 2017-status.

 

- Det samlede erhvervsliv opnåede en pæn vækst i omsætningen på 4,4 procent i 2017. Og en af de brancher, som trækker gennemsnittet mest opad, er bygge- og anlægsbranchen med en vækst på hjemmemarkedet på 6,6 procent i 2017, siger Bo Sandberg.

 

Dansk Byggeri har på baggrund af Danmarks Statistiks tal beregnet, at det især er finanssektoren (+10,4 procent), landbruget (+7,1 procent), bygge og anlæg (+6,6 procent) samt transport (+6,5 procent), der har oplevet fremgang i den indenlandske omsætning i 2017. Byggeriet omsatte for 16 milliarder kroner mere på hjemmemarkedet i 2017 end i det i forvejen gode år 2016.

 

Byggeriet blandt de vigtigste vækstmotorer
- Byggeriet er blandt de vigtigste vækstdrivere i opsvinget. Det er en branche med noget større volumen og beskæftigelse end de andre højdespringere. Dog kan man spore en vis afmatning mod slutningen af 2017. For blot en måned siden tydede de foreløbige tal på en årlig vækst i nærheden af 8 procent, men den landede altså på 6,6 procent i stedet, siger Bo Sandberg.

 

- Det ændrer ikke på den overordnede konklusion om, at 2017 har været et glimrende år for byggebranchen, særligt på grund af en meget tiltrængt fremgang i nybyggeriet af boliger.

 

Arbejdskraft vigtigste udfordring
Byggebeskæftigelsen steg med tre procent i 2017 og ventes også at stige med cirka tre procent i år.

 

- Byggeomsætningen vokser typisk lidt mere end beskæftigelsen, fordi en del byggevirksomheder fortsat kan skrue op for aktiviteten med den eksisterende bemanding. Men det kan ikke blive ved at gå til evig tid, og derfor er rekruttering af arbejdskraft også rykket op som vigtigste udfordring, siger Bo Sandberg.

 

Kontakt

Cheføkonom i Dansk Byggeri, Bo Sandberg, telefon 28 50 38 19

Pressechef Helen Jensen, Dansk Byggeri, telefon 21244702

Loading...
Scroll til top af siden