Vækst over to procent for første gang i 11 år

2017 sluttede med et stærkt 4. kvartal, som løftede BNP-væksten for hele året op på 2,1 procent. Underliggende ser det endnu bedre ud, bl.a. fordi boliginvesteringerne ventes at blive opjusteret hen ad vejen. Dermed kan man tale om en positiv chill-faktor for dansk økonomi, siger Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg.

Dansk økonomi giver os varmen i en ellers modbydelig kold tid. 2017 sluttede med et stærkt kvartal, ifølge Danmarks Statistik var der en sæsonkorrigeret BNP-vækst på 1 procent i 4. kvartal. Det er første gang i 11 år, at væksten i dansk økonomi overstiger to procent.

 

- Set på afstand er det egentlig ikke så imponerende, at der skulle gå 11 år før vi rundede de to procent BNP-vækst. Men bedre sent end aldrig, og realiteten er, at dansk økonomi befinder sig i et solidt opsving med flere vækstmotorer i gang på én gang: privatforbrug, eksport og investeringer, siger Bo Sandberg.Positiv chill-faktor
- Under overfladen er dansk økonomi faktisk endnu stærkere, end en årsvækst på 2,1 procent umiddelbart giver indtryk af. Man kan sige, at vi har en chill-faktor, der overstiger den faktiske temperatur, siger Bo Sandberg.

 

Væksten i privatforbruget blev holdt kunstigt lav i 2017 på grund af uroen om bilafgifterne. Og statistikken over boliginvesteringerne er notorisk forsinket og behæftet med fejl. Dansk Byggeri venter, at en kommende revision vil vise, at boliginvesteringerne er endnu højere.

 

- Ser man på 2018, er der faktisk en større risiko, at der kommer for meget damp under kedlerne end det modsatte. Pengepolitikken er fortsat historisk lempelig med lave renter i EU året ud. Og privatforbruget får et nøk opad: Rekorden i beskæftigelsen giver stor jobsikkerhed, og de disponible indkomster bliver ved med at stige. Oven i kommer, at mange forbrugere oplever en engangseffekt fra de udbetalinger af efterløn, man vælger at få retur i år, siger cheføkonom Bo Sandberg.

 

Usikkerhed om boligbyggeriet
Ifølge Danmarks Statistik voksede investeringerne i boliger med 4,8 procent i 2017. Det skal sammenlignes med en tilsvarende vækst på 6,8 procent i 2014, 8,2 procent i 2015 og 7,1 procent i 2016.

 

- Det stemmer ikke helt overens med vores verdensbillede, at væksten i boligbyggeriet gik ned i kadence i 2017, så mon ikke der venter endnu en opadgående revision om hjørnet i løbet af året? spørger Dansk Byggeris cheføkonom.

 

Danmarks Statistik gør selv opmærksom på, at de nye tal for byggeaktiviteten fra 16. februar endnu ikke er indarbejdet i Nationalregnskabet, og at statistikken er præget af forsinkede indberetninger til BBR-registret.

 

Kontakt:

Cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri, bsa@danskbyggeri.dk, tf: 28 50 38 19
Pressechef Helen Jensen, Dansk Byggeri, hje@danskbyggeri.dk, tlf: 21244702

Loading...
Scroll til top af siden