Velkommen til de syv nye styrelser i skattevæsenet

1. juli blev SKAT, som vi hidtil har kendt det, lagt i graven og erstattet med syv nye styrelser. Dansk Byggeri ser frem til samarbejdet med det nye skattevæsen, der står overfor store udfordringer, blandt andet rekruttering af flere tusinde nye medarbejdere.

Det hidtidige SKAT er nu delt op i syv nye styrelser med det formål at skabe en mere entydig ansvarsfordeling i organisationen. De syv nye styrelser er Skattestyrelsen, Gældsstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Toldstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og Administrations- og Servicestyrelsen.

 

- Det er formentlig rigtigt set, at der er brug for en ny start for SKAT, blandt andet oven på skandalen om fejlagtig milliardrefusion af udbytteskat til udenlandske kriminelle. Og når omorganiseringen om 4-5 år er bragt til ende, er der grund til at håbe på en bedre struktur end i dag. Den store udfordring er dog, hvordan man kommer fra A til B, siger Bo Sandberg, cheføkonom i Dansk Byggeri.

 

Han betegner det som en gigantisk udfordring på én gang at skulle splitte virksomheden op organisatorisk, foretage geografiske udflytninger og samtidig rekruttere over 3.000 medarbejdere.

 

- Borgere og virksomheder har jo krav på samme retssikkerhed og service fra skattemyndighederne 2. juli, som de havde inden omstruktureringen. Populært sagt, skal man reparere jumbojetten, mens den er i luften. For man kan ikke sætte et skilt op på døren, hvor der står ”SKAT er lukket i tre år pga. ombygning”, siger cheføkonomen.

 

- Men som altid i den slags situationer, skal man lade tvivlen komme anklagede til gode. Derfor vil vi gerne fra Dansk Byggeris side ønske tillykke med den nye struktur og velkommen til et fortsat godt samarbejde mellem erhvervsliv og skattemyndigheder, siger Bo Sandberg.

 

Dansk Byggeri har et par enkelte gode råd til samarbejdet med erhvervslivet for de omorganiseringsramte skattemyndigheder.

 

- For det første bør man fokusere på kerneopgaver som ligning, forebyggende dialog og intelligent kontrol. Men skrue ned for nidkærheden, for eksempel når man rejser skattesager mod virksomheder, der uforvarende har fejlfortolket en skatteregel. For det andet - og det er egentlig rettet mod politikerne - vil det mindske skattegabet og gøre kontrolopgaven lettere, hvis både person-, kapital-, virksomhedsbeskatning og afgiftsstruktur gøres mere enkel og let forståelig, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

 

Kontakt

Cheføkonom Bo Sandberg, bsa@danskbyggeri.dk, telefon 28 50 38 19

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02

Loading...
Scroll til top af siden