Vi er på den, hvis polakkerne rejser hjem

Debatindlæg af adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri. Bragt i Altinget 21. juni 2018

Tiden er inde til en seriøs debat om, hvordan vi kan tiltrække flere faglærte fra lande uden for EU.  Flere brancher kan se frem til markant mangel på arbejdskraft. Og alt tyder på, at vi bliver nødt til at se uden for EU’s grænser for at få besat alle ledige stillinger de kommende år – også i bygge- og anlægsvirksomhederne.

 

Derfor er det tid til at kigge den såkaldte positivliste, der giver mulighed for at rekruttere inden for særlige stillingskategorier, efter i sømmene.

 

Udenlandske medarbejdere er en naturlig del af det danske arbejdsmarked, og i bygge- og anlægsbranchen kan vi ikke undvære de udenlandske håndværkere. I efterhånden mange år har vi nydt godt af medarbejdere fra især Polen og Tyskland, men også fra andre europæiske lande. De udenlandske medarbejdere har de seneste år udgjort omkring otte procent af medarbejderne i bygge- og anlægsvirksomhederne.

 

Tyskerne og polakkerne har klart domineret den udenlandske arbejdsstyrke i byggeriet, men sådan bliver det ikke nødvendigvis ved med at være. I løbet af de sidste 5-6 år er tyskernes andel af den udenlandske arbejdskraft faldet markant, mens polakkernes andel er stagnerende.

 

Eller sagt med andre ord: hvis polakkerne, rumænerne og de øvrige østeuropæiske medarbejdere for alvor begynder at lytte til deres hjemlandes politikeres opfordringer om, at de skal tage hjem, så får vi problemer.

 

Selv om vi giver den gas med at uddanne flere lærlinge, kan vi ikke klare udfordringen med uddannelse alene. I bygge- og anlægsbranchen uddanner vi allerede godt 20 procent af samtlige lærlinge i Danmark til trods for, at vi kun dækker syv procent af beskæftigelsen. Men arbejdsmarkedet er jo fleksibelt, og mange af dem, der bliver uddannet hos os, får job i andre brancher.

 

Hvad så med, at få de ledige hænder i gang igen? Her skal vi naturligvis gøre alt, hvad der er muligt. Derfor har Dansk Byggeri og 3F netop indgået en aftale om formidling af ledige. Men det er heller ikke nok at få de sidste ledige i gang igen. Vi er nødt til også at kunne tiltrække faglærte fra udlandet.

 

Vi har haft stor gavn af arbejdskraftens frie bevægelighed i EU og af EU’s udvidelse med de østeuropæiske lande. Det vil vi forhåbentlig også have fremover. Men vi må ikke glemme, at flere andre europæiske lande også mangler faglærte – og står over for en endnu større udfordring, end vi gør i Danmark.

 

Kampen om de dygtige håndværkere har aldrig været større, og den bliver større endnu i takt med, at opsvinget i Europa for alvor bider sig fast. I sidste uge offentliggjorde Danmarks Statistik en analyse, der viser at knap 50 procent af bygge- og anlægsvirksomhederne i Polen melder om mangel på arbejdskraft, mens det samme gælder knap 30 procent af de tyske.

 

Derfor er det rettidig omhu at finde en løsning, så vi effektivt og styret også kan rekruttere faglærte medarbejdere fra lande uden for EU. Siden 2014 har faglærte slet ikke kunnet komme på den positivliste, der giver opholdstilladelse til personer, som har tilbud om at blive ansat inden for særlige stillingsbetegnelser. Og det selv om, det netop er faglærte, de danske virksomheder mangler allermest. Positivlisten er nærmest ikke længere en vej til job i Danmark. I 2017 havde kun 241 personer fra lande uden for EU ophold i Danmark via positivlisten.

 

Derfor er det er på tide, at positivlisten bliver ført tilbage til sit oprindelige formål, nemlig at give adgang til det danske arbejdsmarked på områder med mangel på arbejdskraft. 

Faglærte bør kunne komme på positivlisten. Man kunne fx lade stillingsbetegnelser for faglærte, hvor der i den halvårlige rekrutteringsanalyse fra Styrelsen for Arbejdskraft og Rekruttering er mange forgæves rekrutteringer, komme på listen. 

 

I den seneste rekrutteringsanalyse, der netop er offentliggjort er tømrere og elektrikere blandt de stillingsbetegnelser, der oftest er søgt besat forgæves. Og med 865 tømrerjob og 681 elektriker stillinger, som virksomhederne har rekrutteret forgæves til, burde de to stillingsbetegnelser være selvskrevne på en ny positivliste.

 

 

Kontakt

Adm. direktør Lars Storr-Hansen, lsh@danskbyggeri.dk, telefon 41 19 33 04

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02

Loading...
Scroll til top af siden