Vi har brug for mindre lejligheder i København – ikke for flere analyser

Dansk Byggeri tilslutter sig kritikken af, at Københavns Borgerrepræsentation endnu ikke har afskaffet den omstridte 95 kvadratmeter-regel. Reglen betyder, at alle nye boliger i hovedstaden skal være mindst 95 kvadratmeter i gennemsnit. Men den er forældet – og bør skrottes her og nu, siger Dansk Byggeris erhvervspolitiske direktør.

Efterspørgslen og priserne på små lejligheder i København er steget voldsomt og meget mere end på store lejligheder de seneste år. Årsagen er først og fremmest, at efterspørgslen på små lejligheder er større end udbuddet. Men 95 kvadratmeter-reglen forhindrer, at der bliver bygget tilstrækkelig mange med små boliger.

 

- Reglen lægger en meget effektiv dæmper på opførelsen af små lejligheder, som der er stort behov for. De muligheder for at få dispensation, der blev gennemført i 2015, og som betyder, at en fjerdedel af lejlighederne kan undtages fra kravet, er langt fra tilstrækkeligt. Lad os tage et hurtigt og effektivt opgør med den omstridte regel, siger erhvervspolitisk direktør Torben Liborius, Dansk Byggeri.

 

Lang kø til små lejligheder

Transport- Bygnings- og Boligministeriet har så sent som i januar i år fremlagt en analyse fra Copenhagen Economics. Den viser, at der frem til 2025 er behov for 50.000 nye boliger i København og Frederiksberg, og at der er stor efterspørgsel efter små boliger.

 

- Hvis behovet for boliger i København skal kunne dækkes, er der brug for, at 95 kvadratmeter-reglen fjernes hurtigt. Hver dag den gælder, forhindrer den, at boligbehovet løses. Der er ikke behov for flere analyser, alle aktører er enige om behovet for flere små boliger. Det, der er behov for, er politisk handling, siger Torben Liborius.

 

Forældet regel

95 kvadratmeter-reglen blev indført i 1990’erne for at trække pengestærke familier til hovedstaden. Men siden er der ifølge Politiken forsvundet næsten 11.000 små boliger på under 70 kvadratmeter.

 

- Reglen blev lavet, da der var helt andre problemer med sammensætningen af boliger. De problemer er løst, så den bør fjernes hurtigst muligt. En yderligere gevinst vil være, at det vil bidrage til en mere stabil prisudvikling på lejligheder, hvis udbuddet matcher efterspørgslen, siger Dansk Byggeris erhvervspolitiske direktør Torben Liborius.

 

Kontakt

Erhvervspolitisk direktør Torben Liborius, tli@danskbyggeri.dk, telefon 23 32 34 95

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02

 

Loading...
Scroll til top af siden