Vi pendler en kvart jordomrejse hver om året

I 2016 rejste danskerne i gennemsnit 21,5 km dagligt for at komme på arbejde. Det svarer til, at hver eneste beskæftigede foretager næsten en kvart jordomrejse om året i gennemsnit - blot ved at køre frem og tilbage til arbejdet, viser beregninger fra Dansk Byggeri.

Den afstand, vi pendler, har aldrig været længere, og den er vokset med 2,4 km siden 2008. Vi bruger også mere tid på den daglige pendling. Og byggebranchen er blandt de mest mobile erhverv, der trækker pendlingsafstanden op.

 

Pendlingsafstanden er beregnet som den korteste vejafstand fra den beskæftigedes bopæl til arbejdsstedet. Og det er tal fra Danmarks Statistik, der viser, at danskerne i gennemsnit pendlede 21,5 km for at komme på arbejde i 2016, hvad enten det foregik på cykel, i bil, tog eller bus.

 

Turen hjem igen indgår ikke i pendlingsafstanden. Tager man den med, gennemlagde vi i gennemsnit 43 km dagligt, når vi transporterede os mellem hjem og arbejde - og tilbage igen.

 

- Den gennemsnitlige pendlingsafstand er især øget under det økonomiske opsving siden 2013. Pendlingen får stadig større samfundsøkonomisk betydning. Pendling er den mekanisme, der binder det stive boligmarked sammen med vores fleksible arbejdsmarked, siger Bo Sandberg, cheføkonom i Dansk Byggeri.

 

Længere pendlingsafstande giver også mere spildtid. Tænketanken Kraka har påvist, at en pendler i bil i gennemsnit brugte otte procent mere tid på pendling i 2016 end i 2008.

 

- Men det kan modvirkes ved offensivt at satse på ny og bedre vedligeholdt infrastruktur. Historisk er både Storebælts- og Øresundsbroen eksempler på, at det kan lade sig gøre at pendle over længere afstande ved uændret eller ligefrem nedsat tidsforbrug, siger Bo Sandberg.

 

Stiller krav til udbygning og vedligeholdelse af infrastrukturen
Det er transporttiden og ikke distancen, der er afgørende for, hvor langt vi er villige til at pendle.

 

- Politisk og samfundsøkonomisk kan der gøres meget mere for, at infrastrukturen er i orden, så længere pendlingsafstand ikke nødvendigvis betyder længere transporttid. Det er blandt andet i det lys, en forhåbentlig kommende østlig ringvej i København skal ses, siger Bo Sandberg.

 

Og den er god nok. Hvert år foretager en pendler i gennemsnit, hvad der svarer til en kvart jordomrejse.

 

- Et normalt arbejdsår består af ca. 227 arbejdsdage. Når vi i gennemsnit rejser 43 km om dagen til og fra arbejde, så kommer vi op på 9.761 km pr. beskæftiget pr. år. Det er næsten en kvart jordomrejse, idet jordens omkreds er godt 40.000 km ved Ækvator. Det skal dog siges, at der så ikke er taget højde for sygedage, hjemmearbejdsdage og den slags, siger Dansk Byggeris cheføkonom.

 

Bygge- og anlægsbranchen blandt de mest mobile
Det er velkendt, at bygge og anlæg er blandt de mest mobile virksomheder, fordi man er nødt til at flytte sig fysisk fra hjemmet til byggepladsen. Der foreligger ikke officielle tal for pendlingsafstande fordelt på brancher. Men Vordingborg er et godt eksempel.  

 

I 2016 havde pendlere fra Vordingborg i gennemsnit længst til arbejde, nemlig 35,6 km – og altså hele 71,2 km, når der regnes med både ud- og hjemtur.

 

Netop i en kommune som Vordingborg fylder byggeriets pendlere meget i landskabet. Af de 8.478, der pendlede fra Vordingborg hver dag, var de 960 ifølge Danmarks Statistik tilknyttet bygge- og anlægsbranchen. Det vil sige, at byggeriet i 2016 stod for 11,3 procent af Vordingborgs udpendlende befolkning. Til sammenligning udgør bygge og anlæg 5,9 pct. af den samlede beskæftigelse i Danmark.

 

- Når byggeriets pendlere er markant overrepræsenteret i den kommune med størst pendlingsafstand, viser det, at byggeriet er blandt de længst pendlende og mest mobile brancher, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

 

Kontakt

Cheføkonom Bo Sandberg, bsa@danskbyggeri.dk, telefon 28 50 38 19

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02

Loading...
Scroll til top af siden