Virksomheder der uddanner lærlinge behøver ikke frygte brev fra AUB

Fra i morgen får alle virksomheder i Danmark et brev fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). I brevet står, hvor mange lærlinge, de skal have for at undgå at skulle betale mere i bidrag. Men Dansk Byggeri er fortrøstningsfuld på bygge- og anlægsvirksomhedernes vegne

I år skal virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen have, hvad der samlet set svarer til 3,4 lærlinge pr. 100 faglærte medarbejdere. Men hver enkelt virksomhed får sit helt eget mål for, hvor mange lærlinge, de som minimum skal uddanne.

 

- Det er godt, at virksomhederne får deres måltal for 2018 allerede nu. Vi er i midten af april, og lever man ikke op til kravet, kan man heldigvis nå at gøre noget ved det og ansætte en lærling eller to, siger underdirektør Louise Pihl, Dansk Byggeri.

 

Bygge- og anlægsbranchen er en af de brancher, som i forvejen er rigtig gode til at uddanne mange lærlinge. En helt ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at medlemsvirksomhederne har 15 procent lærlinge i gennemsnit i forhold til de faglærte medarbejdere, altså langt flere end der kræves som minimum.

 

Vores medlemmer har i forvejen en rigtig god og lang tradition for at tage et stort uddannelsesansvar og uddanne mange lærlinge. Derfor vil langt de fleste virksomheder, der uddanner elever og lærlinge, ligge over målet, så de kommer ikke til at betale mere. Til gengæld får de virksomheder, der i dag ikke tager lærlinge, et incitament til at begynde at uddanne, siger Louise Pihl.

 

Dansk Byggeri har fået mange henvendelser fra medlemsvirksomhederne om det nye praktikplads-AUB i årets første måneder. Og Louise Pihl har et klart indtryk af, at mange virksomheder i øjeblikket overvejer at tage en lærling for første gang.

 

Kontant belønning til virksomheden, der tager flere lærlinge

Virksomheder, der ikke uddanner nok, skal betale 27.000 kr. for hver elev, de mangler. Mens virksomheder, der allerede uddanner tilstrækkeligt med lærlinge, til gengæld kan få en ekstra bonus på 25.000 kr. pr. helårselev. For at få bonussen, regner man ud, hvor mange elever og lærlinge, virksomheden har haft i gennemsnit de sidste tre år. Uddanner virksomheden mere end de seneste tre år får den bonus.

 

 

- Praktikplads-AUB indeholder både pisk og gulerod. Det er grundlæggende fornuftigt at straffe dem, der uddanner for få og belønne virksomheder, der uddanner mange. Vi er bare kede af, at bonussen kun bliver givet til de virksomheder, der uddanner flere, end de i gennemsnit har gjort de sidste tre år. Det betyder jo, at de virksomheder, der i masser af år bare stille og roligt har uddannet et rigtig højt antal elever hvert år, kan få svært ved at blive belønnet. Det er ærgerligt, siger underdirektør Louise Pihl, Dansk Byggeri.

 

Kontakt:

Underdirektør Louise Pihl, lop@danskbyggeri.dk, telefon 25 66 63 12

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02

Loading...
Scroll til top af siden