Virksomheder og myndigheder kender heller ikke alle reglerne

Debatindlæg af erhvervspolitisk direktør Torben Liborius, Dansk Byggeri bragt i Jyllands Posten den 20. februar 2018

Eva Kjer Hansen, MF (V) skriver i kronikken i Jyllands-Posten den 5. feb., at Folketinget ikke kender de regler, der udstedes af ministerierne, efter at de er blevet bemyndiget til det. Men Folketinget er ikke alene.  I virksomheder og hos kontrolmyndigheder kniber det også. Mange regler er komplekse, teoretiske og udtænkt i store systemer, der ikke spejler sig i almindelige virksomheder med 5-10 ansatte. Derfor bør både nye og eksisterende love, der rammer virksomhederne, have et serviceeftersyn. 

 

Først tak til Eva Kjer Hansen for. at kaste tiltrængt lys på de mange regler, der bliver til i ministerierne på baggrund af en bemyndigelse til ministeren. Hver dag bliver der skabt administrative labyrinter, der ender som dyre hovedbrud ude i virkeligheden.

 

På en række områder er reguleringen af love og regler så kompleks, at selv myndighederne ikke kan finde rundt i den. Det hører man jævnligt fra kommunerne på det sociale område, og vi genkender billedet på erhvervsområdet. Langt de fleste virksomheder vil gerne overholde landets love, men overkompleks regulering undergraver legitimiteten. Og i mindre virksomheder er det ikke kun den enkelte regel men det samlede kompleks, der tynger dem i knæ. Meget regulering udtænkes i ministerier, der har administrative apparater, som mindre virksomheder ikke har.  Jeg skal vel bare hviske ordet ”persondata”, og mange får blodtrykket op i det røde felt.

 

Der er dog lyspunkter. Bl.a. regeringens rådgivende organ Virksomhedsforum for enklere regler. Et rigtig godt initiativ, der har haft en positiv effekt. Virksomhedsforum blev født af Ole Sohn som erhvervsminister og ført videre af de efterfølgende regeringer. Stor ros herfor. Erfaringerne herfra er, at det er mere kompliceret end som så præcist at identificere byrdefulde regler. Derfor kan man med fordel forsøge nye veje, og i Dansk Byggeri har vi et forslag.

 

Hvorfor ikke gøre som på medicinalområdet? Ethvert nyt lægemiddel skal have en dokumenteret positiv effekt på behandlingen af patienten, der overstiger bivirkningerne. Det kan kopieres på erhvervsområdet. Alle nye forslag, der medfører byrder på erhvervslivet, bør have en dokumenteret positiv effekt, der overstiger virksomhedernes omkostninger og besvær. Og de bør have en solnedgangsklausul, så de efter en periode skal ”vedtages igen”, så der bliver holdt øje med de administrative bivirkninger. Det samme bør gælde for eksisterende regler. Første stop bør være at afklare, om man rent faktisk opnår det oprindelige formål med reguleringen og at se, hvor store bivirkningerne er.

 

Energiafgifterne er et oplagt sted at starte. I dag bruger virksomhederne uendelige ressourcer på at opdele det forbrug, de bruger til selve produktionen og det, de bruger på at varme lokalerne op. Princippet er OK, men de administrative bivirkninger hos både SKAT og virksomhederne er uacceptabelt store.

Loading...
Scroll til top af siden