Ældre medarbejdere i bygge- og anlægsbranchen bruger mere it end yngre

Ældre medarbejdere på 40 år og opefter i bygge- og anlægsbranchen bruger langt mere it på arbejdspladsen end deres yngre kolleger. En ny undersøgelse fra Dansk Byggeri slår en pæl gennem myten om, at ældre medarbejdere er hægtet af it-bølgen.

Dem, der gik og troede, at it først og fremmest er noget, de yngre har taget til sig, kan godt tro om igen. En ny undersøgelse, som Danmarks Statistik har lavet for Dansk Byggeri, viser nemlig, at det forholder sig lige omvendt, når man spørger de ansatte i byggeriet.

83 procent af de ældre medarbejdere over 40 år siger, at de bruger computere, smartphones, tablets mv. på jobbet. Mens det kun er 61 procent af de yngre.

- Det er dejligt at se, at de modne medarbejdere er fortrolige med it og bruger digitale løsninger i det daglige arbejde. It-færdigheder er nødvendige, hvis man skal kunne klare sig fremover - uanset om man er ung eller ældre medarbejder. Undersøgelsen viser derfor også, at der er et meget stort potentiale ved at lade de yngre medarbejder være med til at anvende digitale værktøjer i deres daglige arbejde. De yngre er fortrolig med teknologien fra deres egen brug af mobiltelefoner, tablets m.m., og det skal virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen udnytte. De skal udfordres på arbejdspladsen, siger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri.

Udnyt de unges it-færdigheder bedre

Også når bygge- og anlægsarbejderne bliver spurgt, om de kommunikerer via e-mails, indtaster data i databaser og opretter eller redigerer elektroniske dokumenter, er de ældre i klart overtal. Selv, når der bliver spurgt, om de bruger sociale medier på arbejdet, er der flere ældre end yngre, der siger ja.

- En del af forklaringen er formentlig, at flere ældre er byggeledere eller placeret i andre funktioner, hvor de har ansvaret for at kvalitetssikre og registrere materialer, arbejdstid osv. Og at det derfor er mere naturligt for dem at bruge it. Mens en lidt større del af de yngre har jobfunktioner, hvor det ikke umiddelbart er nødvendigt. Men det må ikke blive en sovepude, for i dag findes der utallige it-løsninger, der med små midler kan effektivisere arbejdet på byggepladsen, siger Michael H. Nielsen.

Mere it i byggeriets uddannelser

It-færdigheder grundlægges allerede under uddannelsen. Og her bør der ifølge Dansk Byggeri direktøren gøres meget mere for at ruste de unge til et job, hvor it er en integreret del af arbejdet.

- Erhvervsskolerne bør se digitaliseringen som en naturlig og integreret del af uddannelsen, ikke mindst fordi særligt de unge er bagud, når det gælder anvendelse af ny teknologi på jobbet i bygge- og anlægsbranchen. Vi skriver 2019, og det er ikke tilstrækkeligt at de unge bare skal lære at bruge en skovl, mureske eller skruemaskine. De faglige udvalg med repræsentanter for både fagbevægelse og arbejdsgivere, som tilrettelægger uddannelsernes indhold, må gå forrest her og sikre, at ny teknologi bliver effektivt integreret i erhvervsuddannelserne, siger Michael H. Nielsen.

Behov for mere viden men også flere udfordringer

Undersøgelsen viser, at de unge har behov for flere it-færdigheder men også flere udfordringer på jobbet. Mens langt over halvdelen af de plus 40 årige siger, at deres færdigheder svarer til de opgaver, de har på jobbet, gælder det kun for en tredjedel af de unge. Til gengæld siger hver fjerde unge medarbejder i byggeriet, at de har it-færdigheder til at klare mere krævende opgaver. Mens det kun gælder 14 procent af de ældre.

- De yngre medarbejderes svar tyder på, at de kan mere, når det gælder it og ny teknologi, end de bliver brugt til på arbejdspladsen. Det potentiale skal vi forstå at udnytte, siger direktør i Dansk Byggeri Michael H. Nielsen.

Kontakt 

Direktør Michael H. Nielsen, mhn@danskbyggeri.dk, telefon 20 28 52 64
Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02

Loading...
Scroll til top af siden