14 nye bygge- og anlægsjob hver eneste dag i 2018

14 nye bygge- og anlægsjob hver eneste dag i 2018

Beskæftigelsen sætter rekord på rekord og er steget 68 måneder i træk. Bygge- og anlægs-virksomhederne har også haft travlt med jobsamtaler. 14 nye job hver dag året rundt blev det til sidste år. Men 2018 sluttede med en mere afdæmpet jobvækst, end vi har set længe. Og Dansk Byggeri venter en del turbulens for især anlægsvirksomhederne i år

Ifølge Dansk Byggeri er der alligevel grund til at glæde sig over et flot facit på i alt 45.600 flere beskæftigede i 2018, det svarer til 125 nye lønmodtagerjob om dagen.   

 

- Arbejdsmarkedet er den vigtigste vækstmotor i dansk økonomi. Og 68 måneder i træk med jobfremgang har gjort det let at spå om udviklingen. Til og med 2018 har der ikke været tvivl om fortegnet. Spørgsmålet har kun været, hvor mange nye job, der blev skabt måned for måned, siger Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg, der dog varsler nye tider i 2019.

 

- I december blev der ”kun” skabt ca. 500 nye lønmodtagerjob, men det dækker over et plus på ca. 2150 job i den private sektor og et fald på ca. 1650 i den offentlige sektor. Derfor er det også for tidligt at dømme den private jobskabelse ude med henvisning til eksempelvis stigende international politisk og økonomisk usikkerhed, siger Bo Sandberg.

 

Udsigt til et mere turbulent 2019

Når det er sagt, så forventer Dansk Byggeri generelt en mere moderat udvikling i antallet af nye job i 2019 - og en del turbulens på bygge- og anlægsbranchens arbejdsmarked.

 

- 2019 bliver præget af et todelt marked. På den ene side vil der fortsat være solid aktivitet ved boligbyggeri og renoveringer, og deraf følgende udfordringer med at finde kvalificerede medarbejdere. Omvendt trækker anlægsbranchen – dvs. vej- og baneanlæg - i modsat retning. Her er mangel på opgaver nu den største udfordring, siger Bo Sandberg.

 

Det todelte marked kunne allerede fornemmes i december, hvor der ”kun” blev skabt 130 nye byggejob mod et månedligt gennemsnit på ca. 450 nye job i branchen i resten af 2018.

 

Dansk økonomis nye ”kongetal”

- Om en uge kommer der nye tal for bruttonationalproduktet, hvor hver enkelt decimal vil blive endevendt og tolket, men også med stor sandsynlighed senere revideret til ukendelighed. Det er bl.a. derfor, at den månedlige sæsonkorrigerede lønmodtagerbeskæftigelse har overtaget rollen som det nye ”kongetal”, når man vurderer dansk økonomi, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.


Kontakt

Cheføkonom Bo Sandberg, bsa@danskbyggeri.dk, telefon 28 50 38 19

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02

Loading...
Scroll til top af siden