Bygge- og anlægsbranchen er klar til klimakamp

Hvordan kan bygge- og anlægsvirksomhederne bringe udledningen af CO2 ned, når de fremstiller og bruger byggematerialer? Og hvordan kan man gøre Danmarks boliger og bygninger mere energieffektive? Det bliver de to store spørgsmål, som det nye Klimapartnerskab for bygge- og anlægsbranchen skal tage fat på. Formand for partnerskabet adm. direktør Jesper Kristian Jacobsen fra Per Aarsleff A/S og Dansk Byggeri, der er sekretariat, glæder sig til at finde svarene.

Klimapartnerskabet for bygge- og anlæg er et af i alt 13 partnerskaber, som regeringen har bedt om at komme med bud på, hvordan man kan reducere udledningen af drivhusgasser i de enkelte brancher.

 

Og i bygge- og anlægsbranchen har man allerede smøget ærmerne op.

 

- Arbejdet med at gøre både nye og eksisterende bygninger og boliger mere energieffektive har længe været en af branchens vigtige pejlemærker. Allerede i dag arbejder vi målrettet med nye produkter og måder at producere og bygge på i alle led i byggeriet. Arkitekter, rådgivere, producenter, entreprenører og håndværkere er optaget af at udvikle nye løsninger, der vil bringe CO2-udledningen endnu mere ned. Og vi vil bestræbe os på at få alle ideer og erfaringer i spil, siger adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri.

 

I dag står byggeri og anlæg for knap 40 procent af energiforbruget herhjemme. Udskiftning af oliefyr og utætte vinduer, bedre isolering og klimaskærme i private og offentlige bygninger vil kunne ses på klimaregnskabet. Det samme vil nye energineutrale boliger og bygninger.

 

Bygge- og anlægsbranchen er vigtig i klimakampen

I denne uge lancerede betonbranchen med branchefællesskabet Dansk Beton i Dansk Byggeri i spidsen en plan for, hvordan den inden for 10 år kan halvere udledningen af CO2. Planen opererer blandt andet med en anden sammensætning af beton, så man kan producere den mere miljøvenligt. Og Klimapartnerskabet for bygge- og anlægsbranchen vil arbejde med flere af den type initiativer.

 

- Den indlejrede CO2 i byggematerialerne skal ned, så vi inden for de næste ti år kan se, at der for hver kvadratmeter byggeri bliver udledt langt mindre CO2, end der bliver i dag. Arbejdet med den indlejrede CO2 er i fuld gang, men der er lang vej igen, og det kræver hjælp og velvilje fra både politikere og forskere at nå i mål, siger Lars Storr-Hansen.

 

Partnerskabet skal hele vejen rundt

Dansk Byggeri lægger vægt på, at man inddrager relevante samarbejdspartnere.  

- Det er vigtigt, at Klimapartnerskabet kommer hele vejen rundt om byggeriet. Og vi vil blandt andet se på, hvordan det er muligt at spare CO2 i driften af bygningerne og i selve byggeprocessen, hvor der for eksempel lige nu arbejdes intensivt på at udvikle mere miljøvenlige maskiner og materiel, siger adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri.

 

Partnerskaberne skal i slutningen af februar fremlægge deres bud på, hvordan de enkelte sektorer kan styrke den grønne omstilling. Her vil regeringen vurdere og prioritere dem og tage højde for nogle af dem i den kommende klimahandlingsplan, der skal forhandles med folketingets partier til foråret.

 

Kontakt

Adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri, lsh@danskbyggeri.dk, telefon 41 19 33 04

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02

 

Loading...
Scroll til top af siden