Bygge- og anlægsbranchen i fuld gang med grøn omstilling

Debatindlæg af direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri. Bragt i Altinget den 6. november 2019

Er vinduerne tætte og huset isoleret, eller fosser varmen ud til gråspurvene? Naturlige spørgsmål, når vi flytter ind i en ny bolig. Men om få år er det ikke bare prisen eller energiforbruget pr. kvadratmeter, man vil gå op i. Der vil kommende boligejere spørge interesseret til, hvor stor CO2-udledning, huset belaster miljøet med pr. kvadratmeter.

 

Et kompliceret regnestykke. Men et af dem, vi arbejder på højtryk med at løse i store dele af bygge- og anlægsbranchen lige nu. Grøn omstilling, bæredygtighed og klima-hensyn står højt på dagsordenen. Og boligminister Kaare Dybvad kan være ganske rolig. I bygge- og anlægsbranchen er vi klar til at levere konkrete løsninger, både når det gælder om at reducere CO2-udledning, bringe energiforbruget ned, genanvende byggeaffald og meget mere.

 

Derfor er det utrolig positivt, at Kaare Dybvad i et indlæg her i Altinget torsdag den 31. november og senere på dagen i en tale på Building Green i Forum, rækker hånden ud og lægger op til et tæt samarbejde med både erhvervsorganisationer som Dansk Byggeri, virksomheder og andre aktører i bygge- og anlægsbranchen om at være med til en klog og grøn omstilling med plads til økonomisk vækst. Den invitation tager vi imod med kyshånd, og branchens bidrag spænder vidt. 

 

Frivillig bæredygtighedsklasse på vej

Skal vi i mål, kræver det en samlet indsats fra alle aktører i byggeriet - materialeproducenter, rådgivere, arkitekter, ingeniører, entreprenører osv. Og fra politikerne, der skal skabe rammerne og incitamenterne til at bygge bæredygtigt. 

 

Derfor glæder det os, at Kaare Dybvad på Building Green selv nævnte indførelsen af en frivillig bæredygtighedsklasse i bygningsreglementet som et sted at starte. En bred kreds af aktører i byggeriet har i flere år efterlyst en bæredygtighedsklasse. Altså specifikke krav til hvor meget byggematerialer i bygninger må belaste miljøet, når man samtidig tager højde for, hvor længe de holder, om de kan genanvendes osv.

 

Det vil kræve, at producenterne af byggematerialer som beton, træ, gipsplader med videre miljødeklarerer materialerne, så oplysningerne om, hvor meget CO2, der er indlejret i materialerne, kan bruges i projekteringen. Et arbejde, som mange brancher allerede er i fuld gang med.

 

Betonbranchen for eksempel arbejder på at kunne levere miljøvaredata for konkrete produkter med oplysninger om indlejret CO2 fra næste år. Og andre materialeproducenter er på vej med tilsvarende data, så man kan disponere i forhold til CO2 belastning pr. kvadratmeter byggeri, når man designer og projekterer bygninger.

 

Energirenovering af bygninger har stor betydning

Energirenovering i bygninger skal også spille en langt større rolle i klima- og energipolitikken. Og det batter. Hvis man realiserer de potentialer, der er for at energirenovere, vil Danmarks omstilling til vedvarende energi i 2050 blive mellem 120 og 160 milliarder kr. billigere. Også på det område, rækker boligministeren hånden ud. Og vi er enige med Kaare Dybvad i at energirenovering skal prioriteres, og at det ikke er nok at se på, hvor meget energi og hvor mange ressourcer, der bruges i forbindelse med drift og vedligehold af vores bygninger. Men at man skal se bredt på klimabelastningen i hele bygningens levetid og sætte ind med bæredygtige løsninger i alle led. 

 

Samlet bæredygtighedspolitik for bygge og anlæg

Bygge- og anlægssektoren kan bidrage på langt flere områder. Det gælder for eksempel den cirkulære økonomi. Lige nu arbejder udviklings- og demonstrationsprojekter som Circle House med nye designmetoder, der gør det muligt at skille bygninger ad igen med genbrug og genanvendelse for øje. Eller kyst- og klimasikring, hvor anlægsbranchen er klar med løsninger, der begrænser ødelæggelser som følge af klimaforandringerne.

 

I Dansk Byggeri har vi udarbejdet en samlet politik, der kan understøtte bygge- og anlægsbranchens bidrag til den grønne omstilling. Og vi glæder os til at blive en del af de politiske ambitioner på klima- og bæredygtigheds området.

 

Link til Dansk Byggeris samlede bæredygtighedspolitik

https://www.danskbyggeri.dk/media/38447/baeredygtighedspolitik_2019.pdf

Loading...
Scroll til top af siden