Bygge- og anlægsbranchen trodser usikker Brexit og øger eksporten til Storbritannien

På trods af de vanskelige forhandlinger om Brexit lykkedes det bygge- og anlægsbranchen at øge eksporten til Storbritannien sidste år. Det britiske marked er et af de vigtigste eksportmarkeder for især anlægsvirksomhederne herhjemme.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at bygge- og anlægsvirksomhedernes samlede eksport til Storbritannien steg med næsten 11 procent, men det var alene trukket af eksporten af tjenester som for eksempel opførelse af bygninger, vindmøller og veje, som steg 50 procent. Mens eksporten af byggevarer faldt 20 procent fra 2017-18.

I kroner og ører øgede bygge- og anlægsvirksomhederne eksporten af tjenester til Storbritannien fra 4,5 milliarder kr. i 2017 til 6,8 milliarder kr. i 2018. Mens eksporten af varer faldt fra 5,8 til 4,7 milliarder kr.

 

Brexit smitter især af på eksporten af byggevarer

- Usikkerheden om Storbritanniens tilknytning til EU er gift for eksportvirksomhederne. Men udviklingen viser, at handel med varer er mere påvirkelig af politisk usikkerhed på kort sigt. Mens store infrastrukturprojekter som vej-, jernbane- og vindmølleprojekter har en længere horisont og er mindre sårbare, siger international chef i Dansk Byggeri Henriette Thuen.

Det britiske marked er byggeriets største eksportmarked, og udgjorde sidste år 17 procent af den samlede eksport.  Det er derfor helt afgørende for bygge- og anlægsbranchen, at vi får en god Brexit-aftale, siger Henriette Thuen.

 

Virksomhederne skal tage en række forholdsregler

Vinduesproducenten Idealcombi er en af de virksomheder, der mærker usikkerheden om skilsmisseaftalen mellem Storbritannien og EU. Her har man forberedt sig i længere tid.

- Det er min erfaring, at det er vigtigt med en tæt og løbende kontakt med samarbejdspartnere, medarbejdere og banker om det forretningsmæssige øjebliksbillede, som ikke altid fremgår af medierne. Det er vigtigt at være ude i god tid, og det er blevet markant sværere at forhandle med kreditforsikringsselskaberne, fordi Storbritannien bliver betragtet som et højrisiko-land, siger økonomidirektør Martin Søgaard, der også er formand for Dansk Byggeindustri i Dansk Byggeri.

Martin Søgaard opfordrer virksomhederne til at sikre sig mod kursudsving og til at skaffe de nødvendige registreringer hos toldmyndighederne i tilfælde af, at det ender med en ”hård Brexit” og Storbritannien bliver betragtet som et tredjeland i forhold til EU.

 

Stigende eksport i bygge- og anlægsbranchen sidste år

I kroner og ører steg den samlede bygge- og anlægseksport fra 64 milliarder kr. i 2017 til 67 milliarder kr. sidste år. Også her er det eksporten af tjenester, der trækker væksten, mens eksporten af byggevarer faldt en smule.

 

Kontakt

International chef Henriette Thuen, htu@danskbyggeri.dk, telefon 40 98 41 30

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02

 

Loading...
Scroll til top af siden