Bygge- og anlægsvirksomhedernes produktivitet brager opad

Bygge- og anlægsvirksomhederne er blevet langt mere effektive det seneste år. Produktiviteten er steget med ikke mindre end 7,6 procent i 2018. Det er langt mere end i det øvrige erhvervsliv.

At byggeriet leverer den ubetingede solstrålehistorie, er der ingen tvivl om, når man ser Danmarks Statistiks nye produktivitetsopgørelse til og med 2018. Produktiviteten er populært sagt det, som virksomhederne får ud af hver arbejdstime. Den bliver målt som bruttoværditilvæksten for hver arbejdstime korrigeret for inflation. Og mens erhvervslivets samlede produktivitet steg beskedent med 0,6 procent i 2018, er produktivitetsvæksten altså 7,6 procent i bygge- og anlægsvirksomhederne.

 

Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg maner dog til en smule besindighed.

 

- I byggeriet viser de opdaterede tal fra Danmarks Statistik en nærmest vanvittig og naturstridig vækst i produktiviteten. Men man skal altid være varsom med at overfortolke på et enkelt år, siger han.

 

Men ser man udviklingen over en flerårig periode er bygge- og anlægsbranchen også klart i front. I perioden 2012-2018 steg produktiviteten i bygge- og anlæg 3,9 procent i gennemsnit. Det er tre gange så meget som det samlede danske erhvervsliv, der kunne mønstre en stigning på 1,3 procent om året i samme periode.

 

Mangel på medarbejdere har været med til at øge produktiviteten

- Den flotte gennemsnitlige vækst i produktiviteten på 3,9 procent om året er virkelig en flot milepæl for bygge- og anlægsbranchen. I en tid, hvor der fortsat er pres på arbejdsmarkedet, og det for mange virksomheder stadig er svært at skaffe de nødvendige medarbejdere, har det været nødvendigt at tænke kreativt og få mere ud af hver enkelt arbejdstime ikke mindst i byggeriet, siger Bo Sandberg.

 

Indicierne for en pæn produktivitetsvækst i byggeriet har længe været kendt i branchen selv.

 

- Men først med de opdaterede nationalregnskabstal i 2018 er de nu også sort på hvidt kommet ud til en bredere offentlighed. Det sker på et godt tidspunkt. Udfordringerne med at finde kvalificeret arbejdskraft forsvinder jo ikke af sig selv, blot fordi byggeopsvinget ser ud til at have toppet nu, siger Dansk Byggeris cheføkonom.

 

Flotte tal må ikke blive en sovepude

De flotte tal må dog ikke få virksomhederne, medarbejderne eller byggeriets samlede værdikæde til at læne sig tilbage.

 

- Der er altid plads til forbedring. Der er stor forskel på, hvor let produktionsprocessen glider fra byggeplads til byggeplads. Det er vigtigt med god ledelse, godt arbejdsmiljø, fokus på mindre spildtid og en hverdag, hvor medarbejderne også har et medejerskab til, hvad der foregår på byggepladsen, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

 

 

Kontakt

Cheføkonom Bo Sandberg, bsa@danskbyggeri.dk, telefon 28 50 38 19

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02

 

 

Loading...
Scroll til top af siden