Byggeriet kom godt fra start i 2019

Bygge- og anlægsbranchen knoklede igennem i 1. kvartal og præsterede 2,1 procent flere arbejdstimer end i det foregående kvartal. Så indtil videre er der godt gang i byggeriet trods en forventning om lidt mere rolige tider forude.

Ifølge Danmarks Statistik blev der i 1. kvartal 2019 præsteret 0,6 procent flere arbejdstimer på det samlede arbejdsmarked sammenlignet med det foregående kvartal. I byggeriet steg antallet af arbejdstimer med hele 2,1 procent, når der korrigeres for normale sæsonudsving.

- Arbejdstidsregnskabet er den mest præcise opgørelse af beskæftigelsen, og de nye tal dokumenterer, at der i årets første kvartal fortsat var god fart på arbejdsmarkedet - ikke mindst i byggeriet. Så på trods af et mere usikkert internationalt baggrundstæppe og mangel på medarbejdere bliver arbejdsmarkedet ved at levere varen - i hvert fald en tid endnu, siger Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg.

Dansk Byggeri forventer en mere flad beskæftigelsesudvikling i bygge- og anlægsbranchen, når vi nærmer os 2020.  Men de nye tal for aktiviteten i 1. kvartal viser en fortsat fremgang i 2019 med en beskæftigelsesvækst på 1,2 procent og et hop i de faktisk udførte arbejdstimer på hele 2,1 procent.

- De præsterede arbejdstimer stiger mere end beskæftigelsen. Det tyder på, at virksomhederne får de ansatte til at arbejde lidt mere, fordi der forsat er udfordringer med at skaffe nye medarbejdere i mange af byggevirksomhederne. Også derfor er det vigtigt, at parterne i de aktuelle regeringsforhandlinger bliver mindet om behovet for en fortsat reformdagsorden, og herunder også adgangen til udenlandsk arbejdskraft, siger Bo Sandberg.

Kontakter

Cheføkonom i Dansk Byggeri, Bo Sandberg, bsa@danskbyggeri.dk, telefon 28 50 38 19 

Pressekonsulent i Dansk Byggeri, Anette Sørensen, ans@danskbyggeri.dk, telefon 30 36 02 65

 

Loading...
Scroll til top af siden