Cirkulær økonomi er en naturlig del af bygge- og anlægsbranchens fremtid

Cirkulær økonomi er kommet for at blive i bygge- og anlægsbranchen. Det blev slået fast på et topmøde om udvikling af cirkulær økonomi med miljø- og fødevareminister Jacob Ellemann-Jensen tirsdag aften. Og det er ikke kun positivt for miljøet. Virksomheder, der producerer grønt og bæredygtigt, sparer penge og bliver mere konkurrencedygtige både her hjemme og på udenlandske markeder.

Store dele af bygge- og anlægsbranchen er allerede i dag i front, når det gælder cirkulær økonomi. Genbrugsbeton, hele facader, der kan skilles ad og bruges igen og byggematerialer fremstillet af affald fra byggepladserne. Det er kun få eksempler på, hvordan cirkulær økonomi har sneget sig ind i hverdagen ikke bare på byggepladserne men også hos ingeniører, arkitekter og bygherrer og andre aktører.

 

- Udviklingen tager for alvor fart i de her år, og der er ingen tvivl om, at cirkulær økonomi er en vigtig del af bygge- og anlægsbranchens fremtid. De virksomheder, der er med på bølgen nu, vil kunne opbygge en brugbar viden og erfaring, som også vil kunne bruges internationalt, siger direktør Michael H. Nielsen, der repræsenterede Dansk Byggeri ved topmødet.

 

Byggeaffald skal genanvendes

Når cirkulær økonomi er på dagsorden i byggeriet, skyldes det ikke mindst, at bygge- og anlægssektoren tegner sig for 35 pct. af alt det affald, der skabes i Danmark – aktuelt 4,1 mio. tons affald hvert eneste år.

 

- Med udsigt til at der fremover bliver rift om verdens ressourcer ikke mindst på grund af den voksende befolkning og øgede tilflytning til byerne, så er vi simpelt hen nødt til at se på affaldet som en ny ressource og at bruge det, der er muligt at genanvende, siger Michael H. Nielsen.

 

Et eksempel på, at det allerede sker i dag, er det almene boligbyggeri Cirkel House, der skal opføres i Lisbjerg ved Aarhus. Cirkel House er udviklet ud fra princippet om, at de enkelte bygningsdele som tage, facader osv. skal kunne adskilles og genanvendes, når de skal skiftes ud.

 

Frivillig bæredygtighedsklasse i bygningsreglementet

Sidste år udarbejdede bygge- og anlægsbranchen et forslag til en frivillig bæredygtighedsklasse. Og Dansk Byggeri håber, at Transport-, bygnings- og boligministeren hurtigst muligt vil få det indarbejdet i bygningsreglementet, sådan som det fremgår af den politiske aftale om udvikling af cirkulær økonomi fra sensommeren 2018.

 

- Det er et vigtigt signal til hele byggebranchen om, at myndighederne mener det alvorligt, når vi taler om udvikling af cirkulær økonomi, siger Michael H. Nielsen.

 

At branchen er optaget af den cirkulære økonomi kommer også til udtryk via Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet, som er etableret bl.a. med støtte fra Realdania og GI. De mange små og mellemstore virksomheder i bygge- og anlægsbranchen skal kunne hente viden om bæredygtigt byggeri og fokusere på, hvordan affald kan blive en ressource, hvordan vi fjerner farlige stoffer og materialer ved affaldskilden, og hvordan vi designer byggeri i fremtiden, så det bliver mulig i langt højere grad at genbruge og genanvende materialer, siger Michael H. Nielsen.

 

Muligheder internationalt

Når den danske byggebranche går foran i forhold til at tænke cirkulært og udvikle cirkulære forretningsmodeller, er det ifølge Michael H. Nielsen for at være med til at gøre vores affald nyttigt og samtidig sikre, at ressourcerne bliver brugt bedst muligt. De kompetencer, virksomhederne får, vil på længere sigt kunne blive til en styrke internationalt, fordi udfordringen med at genanvende de store affaldsmængder fra byggeriet er en global udfordring.

 

- Rådgivningsvirksomheder som for eksempel arkitekter og ingeniører vil kunne afsætte deres viden om cirkulær økonomi og bæredygtighed på de globale markeder. Det vil der i høj grad blive brug for de kommende år, siger direktør i Dansk Byggeri Michael H. Nielsen.

 

Kontakt

Direktør Michael H. Nielsen, mhn@danskbyggeri.dk, telefon 20 28 52 64

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02

Loading...
Scroll til top af siden