Lad os slå det fast med det samme. Beton kan ikke undværes til byggeri og anlæg. Der anvendes cirka 10 millioner tons beton i Danmark hvert år og 17 milliarder tons på verdensplan. Internationale studier underbygger, at cement og beton er den eneste mulighed for at imødekomme de globale behov for urbanisering i takt med at befolkningstilvæksten øges.

 

Beton har været beskyldt for meget siden 70’erne og bliver nu også i nogle politiske sammenhænge udpeget som synder for byggebranchens udledning af CO2 i forbindelse med opførelse af bygninger og anlæg.

 

Det man bare skal huske på, det er, at beton anvendes til mange forskellige ting, herunder broer, tunneler, fundamenter, pæle, parkeringshuse, terrændæk, klimatilpasningsanlæg, gyllebeholdere, landbrugsbyggerier og så videre.

 

Betonbranchen vil halvere CO2-belastningen
Det kan ikke diskuteres, at beton er et substantielt materiale for hele den industrialiserede verden og fortsat vil være det i årerne der kommer. De politikere, der tror, at man helt kan komme uden om brugen af beton, tager fejl.

 

Men betonbranchen ved godt, at vi har et ansvar for at være en del af løsningen om reduktion af CO2 de kommende 10 år. Vi skal som betonbranche – både i Danmark og globalt – reducere CO2 udledningen i forbindelse med fremstilling af cement og beton – ingen tvivl om det. Vi er nødt til at afkoble CO2 udledningen fra cement og beton fra det globale stigende behov for beton som byggemateriale.

 

Den danske betonbranche har stillet sig selv den målsætning at udvikle løsninger, som gør det muligt i 2030 at opføre betonbyggeri og -anlæg med den halve CO2 belastning målt i forhold til 2019. Det modsvarer fuldstændig regeringens målsætning, hvis man kigger på 2030 målet i forhold til udledningen i 2019.

 

Brug for nye typer cement
Beton skal videreudvikles og anvendes intelligent og bæredygtigt i samspil med andre byggematerialer og løsninger. Vi skal sørge for at holde fast i vores store viden om kvalitetsbyggeri i Danmark og udvikle byggeriet bæredygtigt uden at gå på kompromis med kvalitet og holdbarhed.

 

Vejen dertil er formuleret i den netop offentliggjorte ”Roadmap”, som beskriver ikke mindre end 37 mulige veje til reduktion af CO2 udledningen fra betonbyggeri og -anlæg.

 

Langt den største del af udledningen fra beton kommer fra den cement, som anvendes til betonen, og her er vi i Danmark langt fremme med udvikling af nye typer cement, som dels har væsentligt lavere CO2 udledning og som samtidig er baseret på et råmateriale, som findes i ekstrem store forekomster overalt i verden.