Dansk Byggeri: Ambitiøs infrastrukturplan fra regeringen og DF

Dansk Byggeri tager godt imod infrastrukturplanen fra regeringen og DF og er især glad for, at planen sikrer en udbygning af både motorveje og statens øvrige vej- og banenet. Flere af projekterne burde dog rykkes frem og startes allerede nu.

- Først og fremmest er det meget positivt, at regeringen og DF har formået at afsætte yderligere 16 mia. kr. ekstra til udbygning af infrastrukturen i forhold til den regeringens oprindelige økonomiske 2025-plan. Det vidner om, at regeringen nu prioriterer infrastrukturen højere, og det er vi glade for, siger adm. direktør i Dansk Byggeri Lars Storr-Hansen.

 

Dansk Byggeri håber, at planen kan lægge grundlaget for en bred politisk aftale om fremtidens infrastruktur. Det er vigtigt, at der kommer en bred aftale, så der er stabilitet omkring investeringerne frem til 2030.

 

- I Dansk Byggeri glæder vi os over, at motorvejsnettet bliver udbygget, samtidig med at statens øvrige veje bliver opgraderet og vedligeholdelsen af dem bliver løftet. Det er dog vigtigt, at efterslæbet på vedligeholdelsen af de kommunale veje på ca. fire mia. kr. også bliver tænkt ind i planen. Vejene hænger sammen, og vi risikerer, at de kommunale veje bliver i endnu dårligere stand de kommende år, siger Lars Storr-Hansen.

 

Flere passagerer i togene

Infrastrukturplanen fra regeringen og DF lægger op til massive investeringer i jernbanen.

 

- Når man bruger mere end 50 milliarder kr. på at modernisere banen, er det vigtigt, at forbedringerne fører til, at flere benytter togene, så vi får stoppet tilbagegangen. Det vil samtidig aflaste vejene og være med til at begrænse væksten i trængslen. Derfor er det helt afgørende, at der kommer styr på signalprogrammet, så elektrificeringen og højere hastighed på banen ikke bliver yderligere forsinket. Ellers kommer der ikke meget udbytte af de ekstra investeringer, siger adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri.   

 

Ryk projekterne frem

De fleste projekter i infrastrukturplanen ligger flere år fremme i tiden. Det er ærgerligt, da trængslen er eksploderet de seneste år. Mange af projekterne kunne med fordel startes allerede nu.

 

Samtidig er det vigtigt, at de kommende store udbud af infrastrukturprojekter også løfter vigtige samfundsmæssige opgaver, der hænger sammen med FN’s verdensmål. Dermed kan projekterne også medvirke til at løse de vigtigste samfundsudfordringer, vi står over for. 

 

Kontakt

Branchedirektør i Dansk Byggeri, Henrik Friis, hfr@danskbyggeri.dk, telefon 20 31 15 03

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02

Loading...
Scroll til top af siden